จำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน ราคาประหยัด
บริษัท TG191 จำกัด
ตั๋วเครื่องบิน สินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์สมาชิก ติดต่อเรา TG191 หาอย่างไรให้เจอ จองห้องพัก โอนเงิน ชำระเงินออนไลน์
TG191.COM
ค้นหาตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ
  เบลเยี่ยม
หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 2576

เมืองหลวง กรุงบรัสเซลส์
ภาษา ภาษาราชการมี 3 ภาษา ฝรั่งเศส เฟลมมิช เยอรมัน
ชุมชนเบลเยี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ชุมชนตามภาษาที่ใช้
- Flemish หรือ Flanders (ใช้ภาษาเฟลมมิช)
- Francophone หรือ Wallons (ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
- Brussels (ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเฟลมมิช)
- German (ที่จังหวัด Eupen)
การปกครอง สหพันธรัฐ มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
พระราชาธิบดี King Albert ที่ 2
นายกรัฐมนตรี นาย Guy Verhofstadt
สกุลเงิน ยูโร(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 50 บาท)
พื้นที่ 30,528 ตร.กม.
ประชากร 10 ล้านคน
ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นป่าเขาเรียกว่า Ardennes
เวลา ฤดูร้อน ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
ฤดูหนาว ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของเบลเยี่ยมเป็นลักษณะเหมือนกับยุโรปทางตอนเหนือ ประกอบด้วย 4 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 5-30 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนใต้ของประเทศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-39 องศาเซลเซียส มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี

เมืองสำคัญ
เบลเยี่ยมถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประะเทศ และศูนย์กลางการประชุม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ

กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วย 19 เขต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคมยุโรป องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (นาโต) เป็นต้น มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน
- เป็นเมืองที่ใช้สองภาษา (bilingual) แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาฝรั่งเศสมักจะถูกใช้เป็นภาษาหลัก
- เมืองสำคัญอื่นได้แก่ Antwerpen Liege และ Gent

การคมนาคม
เบลเยี่ยมเป็นจุดศูนย์กลางของยุโรป มีเส้นทางติดต่อกับประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศ เส้นทางรถไฟ Eurostar ซึ่งสามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง ไปยังประเทศฝรั่งเศสโดยรถไฟ TGV 1 ชั่วโมง 20 นาที และรถไฟ Thalys ความเร็วสูงไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

การเข้าเมือง
คนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องติดต่อขอรับตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยก่อน สำหรับหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูตซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา แต่สามารถอยู่ในเบลเยี่ยมได้เพียงไม่เกิน 90 วัน แต่ถ้าต้องการไปเยือนประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท Schengen Visa จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมด้วย

เบลเยี่ยมเป็น 1 ใน 10 ประเทศยุโรปที่ได้ลงนามในความตกลง Schengen (เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย และกรีซ) ซึ่งผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราจากประเทศใดประเทศหนึ่งใน 10 ประเทศนี้สามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ อีก 9 ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากประเทศที่เหลือ แต่หากขอรับการตรวจลงตราจากประเทศใดก็ต้องเดินทางเข้าประเทศนั้น เป็นจุดแรก (First port of entry)

หน่วยราชการไทย

สำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (Office of Commercial Affairs)
Avenue Franklin D.Roosevelt 188,1050 Brussels.
โทรศัพท์ (322) 673-0060, 674-7310
โทรสาร (322) 673-4425, 674-7319

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (Office of Agricultural Affairs)
Avenue Franklin D. Roosevelt 184,1050 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-6069, 672-7207 โทรสาร (322) 672-6437

สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร (Office of the Customs Counsellor)
89 Derve du Rembucher, 1170 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-5853, 660-5759 โทรสาร (322) 675-2649

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of Science and Technology)
Boulevard du Souverain 412,1150 Brussels
โทรศัพท์ (322) 675-0797 โทรสาร (322) 662-0858

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมือง Antwerp
Frans Van Hombeechplein 10,Antwerpen(Berchem)
โทรศัพท์ (32-4) 95 22 99 00โทรสาร (32-3) 218-7294

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมือง Liege
Rue Cote d'Or 274 , 4000 Liege
โทรศัพท์ (04) 252-2163 โทรสาร (04) 252-2475

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำ Luxembourg
14,Rue Erasme,L-1468,Luxembourg
โทรศัพท์ (352) 407 878 โทรสาร (352) 407 804

สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
Avenue de la Toison d' Or 21, 1050 Brussels
โทรศัพท์ (02) 502-4744 โทรสาร (02) 502-6947

สมาคมมิตรภาพไทย-เฟลมมิช
Galaestraat 15,8680 Koekelare,Belgium
โทรศัพท์ (051) 582767 โทรสาร (051) 583078

วัดไทยธรรมมาราม เบลเยี่ยม (Wat Thai Dhammarrm)
71 Chaussee de Louvain 1410 Waterloo Belgium
โทรศัพท์ (32-2) 385 2855 โทรสาร (32-2) 385 2856

วัดพุทธเสรี (Wat Buddhaseree)
14 laagland, 2200 Herentls, Belgium
โทรศัพท์ (014) 237 161 โทรสาร (03) 644-2550

วัดพุทธแอนด์เวิร์ป (Wat Buddha Antwerp) 1A,Krommelei,2110 Wijnegem Antwerpen

โทรศัพท์ (32-3) 326-4577

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน เบลเยี่ยม (Wat Dhammapateep) Kouterdreef,37,B-2800 Mechelen,Belgium โทรศัพท์/โทรสาร (32-1) 529-0099

สมาคมร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก
1120 Chausee de Waterloo 1180 Brussels

โทรศัพท์ (02) 374-4962 โทรสาร (02) 375-4468

มีร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์กประมาณ 40 ร้าน นอกจากนี้ยังมีซุปเปอร์มาเก็ตไทยในเมืองใหญ่ ๆ และซุปเปอร์มาเก็ตจีน ซึ่งสามารถหาซื้อผักสด ผลไม้ เครื่องปรุงอาหาร ของชำและของใช้ไทย ๆ จากร้านค้าดังกล่าวได้ ขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่สมาคมฯ

ปัญหาที่คนไทยมักประสบเมื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ข้อมูลทั่วไป

ปัญหาทางด้านภาษา
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
ไม่ประสงค์จะติดต่อประสานงานกับสถานทูตฯโดยไม่จำเป็น
ไม่มีเอกสารสำคัญประจำตัวหรือหากมีก็หมดอายุใช้การไม่ได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสถานทูตฯ เพื่อติดต่อได้ในยามจำเป็น


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเบลเยี่ยม
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
2 Square du Val de la Cambre, 1050 Brussels,
โทรศัพท์ (322) 640 68 10 โทรสาร (322) 648 30 66
E-mail : thaibxl@thaiembassy.be
เวลาทำการ
ระหว่าง 09.30 - 12.30 น. และ 14.00 - 17.00 น.
ฝ่ายกงสุล
ระหว่าง 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับสู่ ปี 2017 ค่ะ ปีนี้บริษัทฯ จะทำการปรับระบบใหม่ และราคาใหม่ๆ มากมาย โดยในเดือน ม.ค. นี้เราจะปรับเนื้องหาเว็ปใหม่ทั้งหมด ...
เนื่องจากมีผู้โดยสารสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปลายปี 2559 บริษัทขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆ ...
ตม. เกาหลี ขึ้นชื่อเรื่องความโหดของการเข้าเมือง คนไทยหลายคนโดนปฏิเสธการเข้าเมืองเนื่องจากเป็นบุคคลที่รับไม่ได้ตามกฎหมายของเกาหลี ...
ถูกซ้ำซ้อน กับ EVA Air ลดราคาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับการซื้อตั๋วล่วงหน้า ไปสหรัฐอเมริกา โดยหากเดินทางด้วยเที่ยวบิน ...
Promotion to Europe 


 ค้นหารายการรีฟันด์ตั๋วเครื่องบิน
 โปรดระบุหมายเลข Refund No.
 เมนูสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
E-mail:
Password:
 ลืมรหัสผ่าน?
User(s) Online : 61
ตั๋วเครื่องบิน : สินค้าและบริการ  : สิทธิประโยชน์สมาชิก  : ติดต่อเรา  : TG191  : หาอย่างไรให้เจอ  : จองห้องพัก  : โอนเงิน  : ชำระเงินออนไลน์
Copyright©2017 tg191.com บริษัท TG191 จำกัด โทรศัพท์: 02-6520688 โทรสาร: 02-6520798 Email:
จำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน ราคาประหยัด ทุกสายการบิน ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย