หมวด : รวมราคาสายการบิน / 29-01-2020 Views: 283

ลดถูกลงอีก สำหรับฟินส์แอร์ ชั้นประหยัดลดถูกลงอีก สำหรับฟินส์แอร์ ชั้นประหยัด
สายการบินฟินแอร์  ลดทุกเส้นทางสำหรับชั้นประหยัด  ลดตอกย้ำความถูกมาดูกันว่าเส้นทางไหนที่มีราคาลดพิเศษกันบ้าง ฟินส์แอร์บินดีด้วยเครื่อง A350 เข้าเฮลซิงกิทันสมัยสุดๆ  


EUROPE ราคาตั๋ว   (สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
เส้นทาง - จุดหมาย฿ ราคาตั๋ว
เที่ยวเดียว
฿ ราคาตั๋ว
ไปกลับ
BKK - VIE VIENNA
 Expired
Check18,100 .-
ชั้นประหยัด
BKK - CDG PARIS
 Expired
Check18,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - AMS AMSTERDAM
 Expired
Check18,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - MUC MUNIC
 Expired
Check18,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - FRA FRANKFRUT
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - FCO ROME
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - MXP MILAN
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - MAD MADRID
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - GVA GENEVA
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - TXL BERLIN
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - DUS DUESSELDROF
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - HAM HAMBURGE
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - CPH COPHENHAGEN
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - ARN STOCKHOLM
 Expired
Check20,200 .-
ชั้นประหยัด
BKK - LHR London
 Expired
Check20,395 .-
ชั้นประหยัด
BKK - ZRH ZURICH
 Expired
Check21,600 .-
ชั้นประหยัด
BKK - LIS LISBON
 Expired
Check22,500 .-
ชั้นประหยัดเงื่อนไขสำคัญ VALID FOR AY OPERATING FLIGHT ONLY
ออกบัตรโดยสาร 25 มกราคม 2020 - 10 ก.พ. 2020
ช่วงเวลาที่ให้เดินทางได้ 05 พฤษภาคม 2020 - 02 ธันวาคม 2020
อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน (Z CLASS PROMOTION)
ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ หรือในการจองออนไลน์ให้ใส่จำนวนเด็กทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 5,000 บาท (ไม่รวมส่วนต่าง)
การยกเลิกเที่ยวบินหากไม่ประสงค์เดินทาง ไม่อนุญาตให้ขอเงินคืนกรณีไม่เดินทาง None Refund
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่อนุญาต 
การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาต
ข้อมูลน้ำหนักสัมภาระ 1 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก.
ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของสายการบิน
ราคาบัตรโดยสารที่แสดงรวมภาษีหรือไม่ ? ราคาที่แสดงข้างบนเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านตรวจสอบราคาและทำการออกบัตรโดยสารภายในกำหนด
เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้เพื่อป้องการราคาบัตรโดยสารเปลี่ยนแปลง

 
เครื่องบินที่ใช้บินหลัก A 350
visa