หมวด : FARE LINE / 01-02-2020 Views: 2,538

ซิดนีย์ 13,990 ถูกกว่า ญี่ปุ่น ด้วยเวียดนามแอรืไลน์ซิดนีย์ 13,990 ถูกกว่า ญี่ปุ่น ด้วยเวียดนามแอรืไลน์
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service


เส้นทาง - จุดหมาย ชั้นบัตรโดยสาร ราคารวม
BKK - ซิดนีย์

ชั้นประหยัด


เงื่อนไขสำคัญ ต้องเดินทางด้วยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เท่านั้น
ออกบัตรโดยสาร 16 มกราคม 2020 - 31 มีนาคม  200
ช่วงเวลาที่ให้เดินทางได้ 16 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2020 
อายุบัตรโดยสาร 3 เดือน
ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ หรือในการจองออนไลน์ให้ใส่จำนวนเด็กทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 80 USD ไม่รวมส่วนต่าง
การยกเลิกเที่ยวบินหากไม่ประสงค์เดินทาง 80 USD ไม่รวมส่วนต่าง
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่อนุญาต 
การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาต
ข้อมูลน้ำหนักสัมภาระ 23 กิโลกรัม
ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของสายการบิน
ราคาบัตรโดยสารที่แสดงรวมภาษีหรือไม่ ? ราคาที่แสดงข้างบนเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านตรวจสอบราคาและทำการออกบัตรโดยสารภายในกำหนด
เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้เพื่อป้องการราคาบัตรโดยสารเปลี่ยนแปลง
เครื่องบินที่ใช้บินหลัก Boing 787 / A350

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa