หมวด : ประเทศที่ต้องขอวีซ่า / 11-10-2008 Views: 6,924

ประเทศญี่ปุ่น Japanประกาศบังคับใช้ ?แบบสอบถามเพื่อขอวีซ่า?NEW

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางสถานทูตญี่ปุ่นใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า?แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า?มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้นท่าน ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาประกอบการยื่นด้วย หากท่านไม่สามารถเตรียม?แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า?ได้ ทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการยื่นคำร้องขอ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ ที่นี้1. ประกาศแผนกกงสุลเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลารับคำร้องขอวีซ่าในช่วงเช้า

08:30 น. - 11:15 น.

อนึ่ง การให้บริการของฝ่ายหนังสือเดินทาง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ทะเบียนครอบครัว และการออกใบรับรองต่างๆของคนญี่ปุ่น ตลอดจนงานฝ่ายการเลือกตั้งในต่างประเทศ และฝ่ายคุ้มครองคนญี่ปุ่นนั้น
ยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติ

2. อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนไทย ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2008 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


วีซ่าทั่วไป 900 บาท
วีซ่า Multiple 1,800 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่าทรานซิท 220 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)

ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่า PDF

เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ PDF

สารบัญ

ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
วิธีกรอกใบคำร้อง   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
ใบคำร้อง (ถ้าไม่มี Acrobat Reader (pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า   ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีท่องเที่ยว (เฉพาะจังหวัดโอกินาวา)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN   |   (ภาษาญี่ปุ่น)

ประเภทวีซ่า

Visa for Short-Term Repeater   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  1  - ท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  2  - เยี่ยมญาติ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  3  - ธุรกิจ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  4  - ธุรกิจ แบบ Multiple (การเดินทางหลายครั้ง)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  5  - แบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  6  - ทรานซิท   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  7  - แบบ Multiple สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  8  - พำนักระยะสั้น สำหรับ ?คู่สมรสชาวญี่ปุ่น?   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  9  - สำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 10 - ?Entertainer? และ ?Skilled Labor? ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 11 - สำหรับ ?Entertainer? ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   | /  (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 12 - สำหรับ ?คู่สมรสชาวญี่ปุ่น? ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 13 - JICA และ AOTS   |   (ภาษาญี่ปุ่น)

ตารางเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า PDF

ตารางเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า (Multiple Visa) PDF

ระเบียบการสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

A :
กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
B : กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลัง   |   (ภาษาญี่ปุ่น)

ตั้งแต่วันทื่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน
ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
China Eastern Airlines  จะเปิดตัวบริการตรงระหว่างเมืองเพิร์ธ (PER) และสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (PVG) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
สายการบินRiyadh Air (RX) และ Turkish Airlines (TK) ได้ตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์  (MoU)  เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างระหว่างซาอุดีอาระเบีย ...
Hong Kong Airlines ได้เปิดตัวเที่ยวบินสัปดาห์ละสามครั้งไปยังคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น สายการบินจะดำเนินการเที่ยวบินทุกวันอังคาร ...
สายการบินแห่งชาติประเทศอินเดีย Air India (AI) ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างเดลี (DEL) และภูเก็ต (HKT) จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ...
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการให้บริการเส้นทางสิงคโปร์ – โดฮา ในเดือนนี้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จับมือกับเชฟต้น ...visa