หมวด : ประเทศที่ต้องขอวีซ่า / 11-10-2008 Views: 3,143

วีซ่า กัมพูชา Combodia Visaเอกสารการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ , ที่อยู่บริษัทฯและเบอร์โทร)
? *วีซ่าที่ได้จะเป็นแบบ Single เท่านั้น *


เอกสารที่ใช้เวลายื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 2 ใบ
2. แบบฟอร์ม 2 ใบ + รูปถ่าย 2 ใบ


อัตราค่าธรรมเนียม :

?- ค่า VISA ท่องเที่ยว 1,000 บาท // ธุรกิจ 1 , 500 บาท


เวลาทำการของสถานฑูต :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
เวลายื่น VISA 09.00 - 12.00 น.
เวลารับเล่ม 17.00 ? 18.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน ( ด่วน 1-2 วัน เพิ่ม 200 บาท ) ** ชำระค่า VISA วันยื่น**

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa