หมวด : ประเทศที่ต้องขอวีซ่า / 13-10-2008 Views: 4,494

วีซ่าอเมริกา Visa Americaเอกสารการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
3. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ รับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง , วันที่เริ่มทำงาน , รายได้ต่อปี , ระยะเวลาทีพำนัก ถึง สถานทูตเป็นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ ฉบับจริง (กรณีเป็นเจ้าของหรือกรรมการบริษัทฯ)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานทางการเงิน Book Bank หรือ Statement ส่วนตัวฉบับจริง เท่านั้น
7. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  **ควรยื่นเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน**
  แบบฟอร์มต้องเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซด์ http://www.Bangkok.USEmbassy.gov


เอกสารที่ใช้เวลายื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง
2. แบบฟอร์ม + รูปถ่าย 1 ใบ
3. จดหมายรับรองการทำงาน
4. หนังสือรับรองบริษัทฯฉบับจริง ( กรณีเป็นเจ้าของ )
5. Book Bank หรือ Statement
6. หนังสือเชิญ ( ถ้ามี )
7. ใบชำระค่า VISA ที่ไปรษณีย์

อัตราค่าธรรมเนียม :

?เวลาทำการ 07.00 -15.00 น.
เวลารับเล่ม 14.00-15.00 น.หรือ ตามใบนัด
ระยะเวลาทำการ 30 วันขึ้นไป
ค่า VISA 4 ,000 บาท ** ชำระค่า VISA ณ. ที่ทำการไปรษณีย์

เวลาทำการของสถานฑูต :

บริการเวลา 08.00 ? 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

95 ถนน วิทยุ กรุงเทพ 10500
โทร 0-2205-4000 แฟกซ์ 0-2205-4131

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
China Eastern Airlines  จะเปิดตัวบริการตรงระหว่างเมืองเพิร์ธ (PER) และสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (PVG) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
สายการบินRiyadh Air (RX) และ Turkish Airlines (TK) ได้ตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์  (MoU)  เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างระหว่างซาอุดีอาระเบีย ...
Hong Kong Airlines ได้เปิดตัวเที่ยวบินสัปดาห์ละสามครั้งไปยังคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น สายการบินจะดำเนินการเที่ยวบินทุกวันอังคาร ...
สายการบินแห่งชาติประเทศอินเดีย Air India (AI) ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างเดลี (DEL) และภูเก็ต (HKT) จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ...
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการให้บริการเส้นทางสิงคโปร์ – โดฮา ในเดือนนี้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จับมือกับเชฟต้น ...visa