หมวด : ประเทศที่ต้องขอวีซ่า / 08-02-2009 Views: 4,099

วีซ่าฝรั่งเศสวีซ่าฝรั่งเศส เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือเดินทางมีอายุคงเหลือ เกิน 6 เดือน
  • หลักฐานทางการงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้หนังสือรับรอง หรือทะเบียนการค้าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / กรณีพนักงาน ขอสลิปเงินเดือนย้นอหลัง 3 เดือน
  • หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน  บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจำ และใช้ แบ้งการันตี คู่กับสมุดบัญชีเงินากเดียวกันนั้น
  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากขาวเท่านั้น
  • กรณีสมรส ให้นำสำเนาทะเบียนสมรสแนบมาพร้อมใบแปลที่เป็นภาษาอังกฤษที่แปลจากศูนย์แปลเอกสารเท่าน
  • ประกันภัยเดินทางวงเงินประกัน 3000000 บาท
  • ใบจองโรงแรม / ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใช้ตั๋วตัวจริงแสดงในวันรับเล่ม
อายุวีซ่าที่ได้ ไม่เกิน 1 เดือน หรือตามจำนวนวันที่ ขอ หนังสือเดินทางราชการต้องมีใบแจ้งออกจากกระทรวงถึงจะยื่นได้  ถ้าเป็นหมู่เกาะที่ขึ้นอยู่กับสถานฑูตฝรั่งเศส ค่าวีซ่าประมาณ 429 บาท ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า อย่างน้อยประมาณ 2 อาทิตย์
ค่าวีซ่าที่ท่านต้องชำระ 2900 - 3000 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงิน

ใช้เวลาทำการ 7 วันทำการขึ้นไป วีซ่ากลุ่ม กรุ๊ป ประมาณ 14 วัน จันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการ 8.30-12.00 รับเล่มช่วงบ่าย 15.00-16.00 ** ต้องจองคิว ในอินเตอร์เน็ตเท่านั้น


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
China Eastern Airlines  จะเปิดตัวบริการตรงระหว่างเมืองเพิร์ธ (PER) และสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (PVG) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
สายการบินRiyadh Air (RX) และ Turkish Airlines (TK) ได้ตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์  (MoU)  เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างระหว่างซาอุดีอาระเบีย ...
Hong Kong Airlines ได้เปิดตัวเที่ยวบินสัปดาห์ละสามครั้งไปยังคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น สายการบินจะดำเนินการเที่ยวบินทุกวันอังคาร ...
สายการบินแห่งชาติประเทศอินเดีย Air India (AI) ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างเดลี (DEL) และภูเก็ต (HKT) จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ...
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการให้บริการเส้นทางสิงคโปร์ – โดฮา ในเดือนนี้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จับมือกับเชฟต้น ...visa