หมวด : MIDDLE EAST / 22-03-2009 Views: 27,928

ประเทศซาอุดิอารเบียกรุงริยาด | เมืองเจดดาห์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงริยาด
พื้นที่ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีพื้นที่ 2,149,690 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของคาบสมุทรอาหรับ
ทิศเหนือ ติดกับจอร์แดน อิรัก คูเวต
ทิศตะวันออก เป็นอ่าวอาหรับ ใกล้กับบาห์เรน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทิศใต้ ติดโอมาน และเยเมน
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลแดง
ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน (มี.ค. - ต.ค.) อุณหภูมิ 32-50 องศาเซลเซียส อากาศร้อน แห้งแล้ง มีพายุทรายพัดในวันที่อากาศร้อนจัด ช่วงเปลี่ยนฤดูจะมีฝนตกเล็กน้อย
ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) อุณหภูมิ 2-20 องศาเซลเซียส
ประชากร ปัจจุบันมีชาวต่างชาติทำงานอยู่ 5 ล้านคน โดยมีคนไทยประมาณ 10,000 คน
ศาสนา อิสลามนิกายซุนหนี่ และมีนิกายชีอะห์บ้างเล็กน้อย
ภาษา อาหรับเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทั่วไปได้
สกุลเงิน ริยาล (RIYAL) อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.75 ริยาล
1 ริยาล เท่ากับ 10 บาท
เวลา ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง
เวลาทำงาน
หน่วยราชการ เสาร์ - พุธ 09.00 - 14.30 น.
ร้านค้า เสาร์ - พฤหัส 09.00 - 12.00 น. และ
16.00 - 22.00 น.
ศุกร์ 16.00 - 22.00 น.
ธนาคาร เสาร์ - พฤหัส 08.30 - 14.00 น. และ
17.00 - 19.00 น.
ธุรกิจเอกชน เสาร์ - พฤหัส 08.30 - 12.00 น. และ
17.00 - 20.00 น.
วันหยุดราชการ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ซาอุดิอาระเบียมีวันหยุดสำคัญประจำปี 3 ครั้ง คือ
- วันตรุษอีดิลฟิตรี (วันหยุดเทศกาลสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน หยุด 6 วัน)
- วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันหยุดเทศกาลพิธีฮัจญ์ หยุด 10 วัน) และวันชาติซาอุดิอาระเบียวันที่ 23 กันยายน
ไฟฟ้า 110 V และ 220 V 50-60 Hz
เมืองสำคัญ ริยาร์ด (RIYADH) เป็นเมืองหลวง มีประชากร 1.8 ล้านคน
เจดดาห์ (JEDDAH) เป็นเมืองหลวงเก่า ปัจจุบันเป็นเมืองท่า และศูนย์การพาณิชย์ทางฝั่งตะวันตก
มักกะห์ (MAKKAH) เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีวิหารกะบะห์ซึ่งถือเป็นสุเหร่าแห่งแรกของโลกและ เป็นเมืองที่ประสูติของศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งอนุญาตให้เข้าเมืองได้เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น
มะดีนะห์ (MADINAH) เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ฝังพระศพของศาสดามูฮัมหมัด อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวมุสลิมเช่นกัน
ดัมมัน (DAMMAN) เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเขตบ่อน้ำมันทางภาคตะวันออก

การปกครอง
ระบบราชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์เป็นประมุข นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุด แบ่งการปกครองท้องถิ่นเป็น 14 มณฑล (Provinces) มีเมืองหลวงและเมืองบริวารโดยเจ้าผู้ครองมณฑลเป็นผู้ว่าราชการปกครอง ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในราชวงศ์

ซาอุดิอาระเบีย ไม่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และไม่มีรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยึดถือเอาธรรมนูญแห่งอิสลามที่มีพื้นฐานมาจากคัมภีร์อัล-กรุอ่านเป็นธรรมนูญสูงสุด พระวจนะและจริยวัตรของศาสดามูฮัมหมัดเป็นแม่บทแห่งการดำรงชีวิต ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ (MAJLIS AL SHOURA) ซึ่งมีหน้าที่ถวายคำแนะนำแก่กษัตริย์

เศรษฐกิจ
ทรัพยากรที่สำคัญคือน้ำมัน แหล่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียมีอยู่ถึง 252.38 พันล้านบาร์เรล บ่อน้ำมันส่วนมากจะอยู่แถบบริเวณภาคตะวันออกของประเทศที่ติดกับอ่าวอาหรับ นอกจากนี้มีทรัพยากรที่เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ อีกมาก เช่น ทองแดง ทองคำ เหล็ก เป็นต้น

กฎหมายและการลงโทษ
ใช้หลักกฎหมาย อิสลาม (Shariyah) เป็นหลัก ลงโทษตัดสินประหารชีวิตในกรณีฆ่าคนตาย ค้ายาเสพติด ลงโทษตัดข้อมือในกรณีลักขโมย และลงโทษจำคุก เฆี่ยนตี ในกรณีดื่มสุรา เล่นการพนัน และการผิดกฎจราจร

ข้อควรระวัง

สำหรับบุรุษ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น
ห้ามใส่สร้อยคอทองคำ
ห้ามนำสิ่งของบูชาทุกอย่างที่เป็นของศาสนาอื่น ๆ เข้าประเทศ
ห้ามเดินกับสตรีที่มิใช่ภรรยา
ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนัน
ห้ามไม่ให้มีการบันเทิงทุกชนิด
สำหรับสตรี ในที่สาธารณะต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด คลุมศีรษะและสวมชุดสีดำ (ชุดอาบายาห์ - ABAYAH)
สตรีออกนอกที่อยู่อาศัยคนเดียวไม่ได้ ต้องมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ชายตามไปดูแลด้วย
ทั้งนี้จะมีตำรวจศาสนา (มูเตาวะห์) คอยตรวจจับ ตักเตือนและนำไปกักขังลงโทษ หากกระทำผิดกฎข้อห้าม ทางศาสนาอิสลาม


หน่วยราชการไทย

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด
(Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy)
Ibnu Banna Road P.O.Box 94370 Riyadh 11693
โทรศัพท์ (9661) 482-7689, 482-7977 โทรสาร (9661) 488-1176

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
( Royal Thai Consulate-General)
2 Safwan Ibn Wahab Street (92) off Palestine Street,
Behind Jeddah Dome, Sharafiah Dist, 3, P.O.Box 2224
โทรศัพท์ (9662) 665-5317 โทรสาร (9662) 665-5318

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองเจดดาห์
(Office of Commercial Affairs)
31 Shacker Building, Room 303, 3rd Floor, Hail Street Near Carawan
Shopping Center P.O.Box 8014, Jeddah 21482
โทรศัพท์ (9662) 644-5059 โทรสาร (9661) 644-2234

นอกจากส่วนราชการไทยแล้ว ยังมีกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงริยาดซึ่งสามารถให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มสมาชิก และคนไทยได้ คือ

1.นายประทิน ศาสตรพันธ์ โทร. 050 517 0816
2.นายชาลี ชัยนุวงศ์ โทร. 050 279 7387

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศซาอุดีอาระเบีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
(Royal Thai Embassy)
Diplomatic Quarter Ibnu Banna Road
P.O.Box 94359 Riyadh 11693
โทรศัพท์ (9661) 488-1174, 488-0797, 480-0300
โทรสาร (9661) 488-1179
E-mail : thaiemry@awalnet.net.sa


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศซาอุดิอาระเบีย: เมืองเจดดาห์

กรุงริยาด | เมืองเจดดาห์
ข้อมูลเบื้องต้น : เมืองเจดดาห์
ทำเลที่ตั้ง เจดดาห์มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตปริมณฑลมักกะห์ (Makkah)(ภาคตะวันตก) เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแดง (Red Sea) ทางภาคตะวันตกของประเทศในเขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 560 ก.ม.
ประชากร ประมาณ 3 ล้านคน ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 15,000 คน ซึ่งอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ อาทิ เมืองเจดดาห์ มักกะห์ ตาอีฟ มาดีนะห์ บาฮา ยันบู ราเบศ ปันจาเรซี เป็นต้น
ชื่อทางการ The Kingdom of Saudi Arabia
ประมุขของรัฐ
และนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล เลาะห์ บิน อับดุลอาซิส อัล ซาอุดิฯ (The Custodian of The Two Holy Mosques King Abdullah Bin Abdul Aziz Al - Saud)
เมืองหลวง กรุงริยาด (Riyadh)
เมืองท่าที่สำคัญ เจดดาห์ และดัมมัม
ศาสนา อิสลาม (นิกายซุนนี)
ภาษาราชการ อารบิก
วันหยุดราชการ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ นอกจากนั้น ซาอุดิฯ ยังมีวันหยุดราชการสำคัญประจำปีอีก 3 วัน คือ (ก) วันตรุษอีดิลฟิตรี (วันหยุดเทศกาลสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน) หยุด 6 วัน (ข) วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันหยุดเทศกาลประกอบพิธีฮัจญ์) หยุด 10 วัน (ค) วันชาติซาอุดิอาระเบียตรงกับวันที่ 23 กันยายน โดยเพิ่งได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในปี 2548 และหากปีใดวันชาติตรงกับวันพฤหัสบดี ให้หยุดชดเชยในวันพุธ แต่หากตรงกับวันศุกร์ให้หยุดชดเชยในวันเสาร์แทน
สกุลเงิน ริยาลซาอุดิฯ (Saudi Riyal) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ = 3.75 ริยาล
อัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ต่อหัว 7,500 เหรียญสหรัฐฯ
ทรัพยากร น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
ร้านอาหาร เมืองเจดดาห์มีอาหารนานาชาติหลายชนิดและร้านอาหารไทย 3 ร้าน

ข้อควรปฏิบัติ

ผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศซาอุดิฯ ควรมีสำเนาบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก และสำเนาหนังสือเดินทาง โดยเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านรวมทั้งหน้าที่มีวีซ่าประทับเข้าประเทศซาอุดิฯ โดยเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวและติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อการติดต่อราชการอื่นๆ กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ หรือหากกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จะได้ใช้ประโยชน์ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ผู้เดินทางเข้าประเทศซาอุดิฯ ซึ่งมีภรรยา บุตรี หรือสุภาพสตรีที่เป็นเครือญาติร่วมเดินทางมาด้วย เมื่อเดินทางกลับจะต้องเดินทางออกไปพร้อมกัน
ในกรณีที่ท่านเดินทางถึงซาอุดิอาระเบีย และประสงค์พำนักอาศัยเป็นระยะเวลานานให้ท่านรีบติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อลงทะเบียนและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้
การดำเนินการขอวีซ่า
ผู้ประสงค์ที่จะเดินทางเข้าซาอุดิฯ จะต้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิฯ ที่กรุงเทพฯ และที่สำคัญ จะต้องแจ้ง วัตถุประสงค์การเดินทาง ทั้งนี้หากเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามอาจจะเดินทางไปด้วย วัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ เพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์หรือพิธีฮัจญ์ ซึ่งในปัจจุบันการยื่นขอวีซ่าทั้งสองประเภท ต้องดำเนินการผ่านบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ ได้รับอนุญาตในประเทศไทย และหากมีวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น เพื่อติดต่อธุรกิจการค้า เป็นต้น จะต้องมีคู่ค้า (Sponsor) ชาวซาอุดิฯเป็นผู้ดำเนินการในการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดิฯ ก่อน จึงสามารถจะเดินทางเข้าไปได้

การขนส่ง
ซาอุดิฯ จัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบสาธารณูปโภคในเกณฑ์ดี มีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชื่อมต่อกับเมืองคมนาคมทั้งทางบกและ ทางอากาศสะดวกมาก

ประเพณี

ไม่ควรสวมกาเกงขาสั้นในที่สาธารณะ
ระมัดระวังการถ่ายภาพ ไม่ถ่ายภาพในที่คนพลุกพล่านโดยในที่ที่มีสตรีอยู่ด้วย ส่วนสถานที่ราชการ พระราชวัง เขตทหารและ บริเวณสนามบิน ห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาด
ไม่ควรจ้องสตรีตรง ๆ ไม่พูดคุยหรือทักทายกับสตรีที่ไม่รู้จัก
ร้านค้าจะปิดเวลาละมาด (วันละ 5 ครั้ง) ดังนั้น เมื่อได้ยินเสียงเรียกหรือประกาศถึงเวลาละมาด ควรรีบเดินออกจากร้านค้าทันที
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
แหล่งท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากเจดดาห์มีถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม ชายฝั่งทะเลเมืองเจดดาห์ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวถึง 80 ก.ม. ตลอดชายฝั่งทะเล มีแนวปะการังที่งดงามเป็นที่นิยมของนักดำน้ำดูปะการัง สำหรับอากาศเมืองเจดดาห์เป็นอากาศแบบร้อนชื้น (คล้ายอากาศเมืองไทย) และในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน อากาศจะร้อนมาก ซึ่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 39-45 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากตั้งอยู่บนชายฝั่ง ทำให้เจดดาห์ไม่ร้อนมากเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ

สิ่งของที่ห้ามนำเข้า

เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ และสิ่งมึนเมาทุกชนิด
เนื้อสุกร
พระพุทธรูป
สื่อ/สิ่งตีพิมพ์ที่มีรูปภาพเปลือยหรือไม่สุภาพ
วีดีโอทุกชนิด
เมื่อเดินทางเข้าซาอุดิฯ
ชาวซาอุดิฯ ยังยึดถือแนวทางศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด เป็นสังคมที่แบ่งแยกส่วนของสุภาพบุรุษและสตรีออกจากกัน ร้านอาหาร ภัตตาคาร จะแบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับชายโสด และส่วนของครอบครัวหรือแม้แต่ห้องรับแขกก็ต้องแยกกัน ผู้ชายแต่งกายสุภาพ ส่วนสตรีต้องแต่งกายอย่างมิดชิดโดยไม่เปิดเผยให้เห็นสัดส่วนของร่างกายด้วยเสื้อคลุมยาวสีดำ หรือ ที่เรียกกันว่า "อาบายา"

ดังนั้น การปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประเทศนี้ให้รอบคอบ

หน่วยราชการไทย
สำนักงานแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบีย (เมืองเจดดาห์)
ที่อยู่เดียวกันกับสถานกงสุลใหญ่
โทรศัพท์/โทรสาร (966 2) 664-1584

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(Commercial Section, Royal Thai Consulate-General)
Shaker's Building, Room No. 303, Al-Hail Road,
P.O.Box 8014 JEDDAH 21482, KSA.
โทรศัพท์ (966 2) 664-5059
โทรสาร (966 2) 664-2234


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศซาอุดีอาระเบีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
(Royal Thai Consulate General)
2 Safwan Ibn Wahab Street (92)
off palestinc Street, Behind Jeddah Dome,
Sharafiah Dist. 3, P.O.Box 2224
JEDDAH, KSA.
โทรศัพท์ (966 2) 665-5317
โทรสาร (966 2) 665-5318


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) จะเปิดตัวเที่ยวบินรายวันระหว่างสิงคโปร์และสนามบินนานาชาติต้าซิงของปักกิ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน ...
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอร์แคนาดาจะให้บริการเที่ยวบินตรงตามฤดูกาลอีกครั้งจากโตรอนโต ...
ลุฟท์ฮันซ่าได้ประกาศขยายการให้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนเที่ยวบินในเที่ยวบินระยะสั้นและระยะกลาง ข้อเสนอความบันเทิงบนเที่ยวบิน ...
สายการบิน Korean Air ได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการไปยังประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในบางเส้นทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น สายการบินจะกลับมาให้บริการเส้นทางปูซาน-เซี่ยงไฮ้ผู่ตง ...
สายการบินเอทิฮัด  ได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากสนามบินนานาชาติซาเยด (AUH) อาบูดาบีไปยังชัยปุระ (JAI) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ...visa