หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 4,752

บังคลาเทศข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People's Republic of Bangladesh)
การปกครอง ระบบประชาธิปไตย ประธานาธิบดีเป็นประมุข นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีพรรคการเมืองแบบหลายพรรค
พื้นที่ของประเทศ ประมาณ 148,393 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 3 เท่าครึ่ง)
จำนวนประชากร ประมาณ 140 ล้านคน (2548)
ศาสนา มุสลิม 88.3 % ฮินดู 10.5 % พุทธ 0.6 % คริสต์ 0.3 % ที่เหลือศาสนาอื่น ๆ
เมืองหลวง กรุงธากา (Dhaka City) มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน
ภาษาราชการ บังกลา (เป็นภาษาชาวเบงกาลี ใช้ทั่วประเทศ) แต่ในระดับผู้บริหาร หรือนักธุรกิจทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
สกุลของเงินตรา ตากา (Taka) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ 67 ตากา หรือ 100 ตากา ประมาณ 65 บาท (ปี 2548)
เวลามาตรฐาน เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 6 ชั่วโมง (หรือช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง)
อากาศ ตั้งอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะในช่วงกรกฎาคม-ตุลาคม และมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 5,690 มิลลิเมตร/ปี ดังนั้นประเทศส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่ราบจึงถูกน้ำท่วมทุกปี
อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5.5-14.4 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 29.9-36.8 องศาเซลเซียส

ประวัติศาสตร์

บังกลาเทศมีประวัติความเป็นมานานกว่า 1,000 ปี เดิมคือชมพูทวีป (เช่นเดียวกับอินเดีย ปากีสถาน) เป็นดินแดนที่รุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ต่อมาศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ โดยพ่อค้าชาวอาหรับ ปัจจุบันชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ในปี 2300 อังกฤษได้เข้ายึดครองและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเกือบ 200 ปี จึงได้เอกราชพร้อมกับอินเดียในปี 2490 โดยเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน หรือเรียกว่าปากีสถานตะวันออก และต่อมาได้ประกาศสงครามปลดแอกจากปากีสถาน เมื่อปี 2514 ก่อตั้งเป็นประเทศเอกราชโดยการนำของ นายเชค มูจิบูร์ ราห์มาน (Sheikh Mujibur Rahman) ซึ่งเป็นบิดาของนาง Sheikh Hasina ผู้นำฝ่ายค้านบังกลาเทศคนปัจจุบัน (2548) เป็นผู้นำในการทำสงครามปลดแอกบังกลาเทศ (ปากีสถานตะวันออก) ออกจากปากีสถาน เมื่อปี 2514 โดยชาวบังกลาเทศยกย่องให้เป็นบิดาแห่งชาติ

ข้อพึงระวัง

บังกลาเทศยังขาดแคลนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและบริการด้านการแพทย์ที่ดี จึงต้องระมัดระวังสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการรับประทานผักสด ต้องดื่มน้ำที่สะอาดผ่านการกรองและต้มสุก
ควรรับประทานอาหารในร้านที่สะอาด ไม่ควรรับประทานอาหารที่วางขายตามข้างถนน
ไฟฟ้าจะดับทุกวัน วันละหลายครั้ง
เป็นประเทศที่มีคดีอาชญากรรมสูง มีการฉกชิงวิ่งราว การทำร้ายร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงทางการเมือง จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนหนาแน่นหรือกำลังมีกิจกรรมทางการเมือง
คนบังกลาเทศส่วนใหญ่ไม่รุ้หนังสือ ไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและการเดินทางโดยเรือโดยสาร ซึ่งยังขาดอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งขาดความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน
เศรษฐกิจ

บังกลาเทศ มีรายได้ประชากรต่อหัวเพียง 392 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี(ปี 2548) รายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าเกษตรกรรมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม บังกลาเทศยังมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แก๊ส ซึ่งอาจทำรายได้เข้าประเทศได้ในอนาคต

การค้าระหว่างไทยกับบังกลาเทศมีจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท/ปี(ปี 2547)

แรงงาน

บังกลาเทศ มีอัตราว่างงานราวร้อยละ 20 คนไทยในบังกลาเทศมีจำนวนประมาณ 100 คน โดยอาศัยที่กรุงธากาและเมืองจิตตะกอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทไทยในบังกลาเทศ ทำงานในบริษัทประมงของบังกลาเทศ โรงงานสิ่งทอ วิศวกร พ่อครัว รวมถึงกลุ่มนักเรียนไทยมุสลิม


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศบังกลาเทศ
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
Plot 18-20,
Madani Avenue,
Baridhara, Dhaka 1212
โทรศัพท์ (880 2) 881 2795-6, 881-3260-1
โทรสาร (880 2) 885 4280

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa