หมวด : AMERICA / 22-03-2009 Views: 3,726

เม็กซิโก



ข้อมูลเบื้องต้น :

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศเหนือติดสหรัฐอเมริกา ทิศใต้ติดกัวเตมาลาและเบลิช ทิศตะวันออกติดอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก และอ่าวแคลิฟอร์เนีย
ภูมิอากาศ ภาคใต้และบริเวณที่ราบต่ำติดชายทะเลอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร
เม็กซิโก ซิตี้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-30 องศาเซลเซียส
สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันตกจะมีอุณหภูมิอากาศแบบทะเลทราย
พื้นที่ 764,000 ตารางไมล์ (1,978 ล้าน ตร.กม.) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง ใหญ่เป็นอันดับที่สามในลาตินอเมริกา ใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก
ภูมิประเทศมีความหลากหลาย ควรพึงระวังเรื่องสุขภาพ เนื่องจากกรุงเม็กซิโก ซิตี้ และหลาย ๆ เมืองในประเทศ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก (เม็กซิโก:2,240 เมตร) ทำให้ปริมาณออกซิเจนมีระดับต่ำ
ประชากร 106 ล้านคน
เมืองหลวง เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City)
ภาษา สเปน (ราชการ)
หน่วยเงินตรา เปโซ (PESO) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 10.50 เปโซ (กันยายน 2548)
เวลา GMT-6 หรือช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง ช่วงปลายเดือน ต.ค.-ต้นเดือน เม.ย. ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง ช่วงต้นเดือน เม.ย.-ปลายเดือน ต.ค.
ศาสนา โรมันคาทอลิก (ร้อยละ 97)
เชื้อชาติ เบสติโซ (ผิวขาวผสมกับอินเดียนแดงพื้นเมือง) ร้อยละ 55 อเมริกาอินเดียนแดง ร้อยละ 29 และคอเคเซียน ร้อยละ 10
วันชาติ 16 กันยายน (ค.ศ.1810 ประกาศอิสรภาพจากสเปน)
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น แบ่งเป็น 31 รัฐและ 1 เขตนครหลวง (Federal District)
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและฝ่ายบริหาร
ประมุขของประเทศ ประธานาธิบดี Vincent Fox สังกัดพรรค PAN (วาระ 6 ปี) ซึ่งชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2543 ต่อจากนาย Ernesto Zedillo สังกัดพรรค PRI (พรรครัฐบาลที่ครองอำนาจบริหารประเทศติดต่อกันมานานถึง 71 ปี

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
อัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ: 4.4 %
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 626.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 5,772 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราเงินเฟ้อ: 4.7 %
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ: 61.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ประมาณการค้าร่วมไทย-เม็กซิโก: 622.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(มูลค่าส่งออก : 462 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/มูลค่านำเข้า:160.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ประวัติศาสตร์
บริเวณที่ตั้งของเม็กซิโกในปัจจุบัน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการทำเกษตรกรรมมากกว่า 7 พันปีก่อนศริสตกาล ความเจริญทางวิชาการ ระบบการวางผังเมืองและสาธารณูปโภค แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้าง ระบบสังคมที่มีความซับซ้อนและมีการจัดการที่ดี อาทิ การตั้งชุมชนของชนเผ่ามายา จนกระทั่งจักรวรรดิ AZTEC ซึ่งแผ่อิทธิพลครอบครองบริเวณที่เป็นเม็กซิโกปัจจุบัน อาณาจักรมีพลเมืองชาวพื้นเมืองอินเดียน ประมาณ 15 ล้านคน มีเมืองหลวง ชื่อ Tenochtitlan ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเม็กซิโกในปัจจุบัน อาณาจักรมีความรุ่งเรืองด้านวิทยาการและมีทรัพยากร ทอง เงิน และแร่ธาตุจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้สเปนจึงเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคม ภายหลังการแยกตัวจากสเปนในปี ค.ศ. 1810 การเมืองเม็กซิโกไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีการปกครองแบบเผด็จการประชาชนค่อนข้างยากจน และขาดสวัสดิภาพ จนกระทั่งมีการปฏิวัติยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อ ปี ค.ศ.1917 ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งมีความมั่นคงทางการเมืองและสังคมมากขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เม็กซิโก
ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี พ.ศ.2518 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เปิดทำการในปี พ.ศ. 2521 โดยมีเขตอาณาครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน ได้แก่ กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส คอสตาริกา นิการากัว ปานามา เบลิซ และคิวบา

การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกคนต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก (โทรศัพท์ (662) 285-0995, 285-0815-8) ทุกครั้งก่อนเดินทางเข้าประเทศเม็กซิโก

ข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง

หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (Volks เต่าสีเขียว-ขาว) ควรใช้รถโรงแรมหรือรถแท็กซี่โทรเรียก
หลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวยามวิกาล ในเมืองใหญ่ หากจำเป็นให้เดินทางเป็นกลุ่มคณะ
โดยเฉพาะกรุงเม็กซิโก ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หากประสบปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยโดยทันที
ในกรณีที่จะเดินทางไปยังเมืองชายแดนต่าง ๆ ต้องนำหนังสือเดินทางพกติดตัวด้วยเสมอ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ


สำนักงานท่องเที่ยว
โทรศัพท์ 01 (800) 903-9200
กรณีฉุกเฉิน
060 หรือ 061



หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเม็กซิโก
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
PASEO DE LA REFORMA 930, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico,D.F.
โทรศัพท์ (5255) 5540 4529, 5540 4551
โทรสาร (5255) 5540 4817

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 






ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
แอร์ฟรานซ์เตรียมเปิดตัวพื้นที่เช็คอินใหม่โดยเฉพาะสำหรับลูกค้า La Première ที่ Paris CDG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่สนามบิน ...
สายการบิน Austrian Airlines เตรียมขยายตารางเที่ยวบินในฤดูหนาวนี้ ด้วยความจุใหม่ของเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 จำนวน 2 ...
สายการบิน China Eastern Airlines ร่วมมือกับ Shanghai Disney Resort เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ ในธีม Zootopia เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสวนสนุก ...
สายการบินอลาสกา แอร์ไลน์  นำเสนออาหารจานร้อนบนเที่ยวบินอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมและห้องโดยสารหลักสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ระยะทางมากกว่า ...
สายการบินเอมิเรตส์เตรียมนำเสนอบริการสำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ เนื่องในวันไวน์สากลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2024  สายการบินจะเปิดตัวไวน์วินเทจที่หายากในฤดูร้อนนี้  ...



visa