หมวด : AMERICA / 22-03-2009 Views: 9,557

อาเจนตินาข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในส่วนล่างสุดของทวีปอเมริกาใต้ มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย 5 เท่า หรือใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก
ภูมิอากาศ ฤดูใบไม้ผลิ (ก.ย.-พ.ย.) 15-20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (ธ.ค.-ก.พ.) 25-35 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วง (มี.ค.-พ.ค.) 10-20 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) 0-10 องศาเซลเซียส
ประชากร 39.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อพยพมาจากสเปนและอิตาลี นอกจากนั้นเป็นชนพื้นเมืองเลือดผสม ส่วนชนพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นชนกลุ่มน้อย และอาศัยอยู่ตามหัวเมืองรอบนอกทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศ
ภาษา ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาอังกฤษและโปรตุเกสบ้าง ในวงการธุรกิจและการท่องเที่ยว แต่ประชาชนทั่วไปและหน่วยราชการยังมีการใช้ภาษาอังกฤษน้อย
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
อัตราแลกเปลี่ยน 1ดอลลาร์สหรัฐฯ= 3 เปโซ หรือประมาณ 13 บาท (เดือนมกราคม 2549)
เมืองหลวง กรุงบัวโนสไอเรส(Capital Federal)เป็นเมืองหลวงของรัฐบาลสหพันธ์
จังหวัดบัวโนสไอเรสมีประชากรประมาณ 12 ล้านคน มีขนาดใหญ่และหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ในอเมริกาใต้ ชาวอาร์เจนตินามีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมตนเองที่แตกต่างจากประเทศตะวันตกอื่น ๆ หากได้ฝึกฝนภาษาสเปนก่อนออกเดินทางด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ก่อนออกเดินทาง
โดยที่อาร์เจนตินาอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมาก จึงควรเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้

เอกสารสำคัญประจำตัว ทั้งของตนเองและของบุคคลในครอบครัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ ใบรับรองการศึกษา ควรมีใบแปลเป็นภาษาสเปน และได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยด้วย
นำยารักษาโรคประจำตัวติดตัวมาด้วย เนื่องจากยารักษาโรคมีราคาค่อนข้างแพง
มีสายการบินเปิดให้บริการหลายสาย แต่จะต้องเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง หากไม่แวะกลางทาง ควรจัดส่งสัมภาระ โดยการ "check through" จากที่กรุงเทพฯ และโดยที่อาร์เจนตินาจัดอยู่ในเขตการบินโซนทวีปอเมริกาใต้ จึงมีบางสายการบินอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นเครื่องได้รวม 2 ชิ้นๆละไม่เกิน 32 กก.
อาร์เจนตินาห้ามนำอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ เมล็ดพืช และพันธุ์ไม้เข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องปรุงอาหารบางอย่างมีจำหน่ายบ้างในย่านชาวจีนในกรุงบัวโนสไอเรส แต่มีราคาแพง
ท่าอากาศยาน Ezeiza อยู่ห่างจากตัวเมือง 35 กม. มีรถแท็กซี่ของท่าอากาศยานฯ บริการรับส่งถึงกลางเมืองในราคาประมาณ 600บาท
อาร์เจนตินาใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3 ขา 2 ขาเอียง โทรทัศน์ใช้ระบบ Pal N ซึ่งต่างจากระบบ Pal B วิดีโอและ ซีดีใช้ระบบเดียวกับของสหรัฐฯ โทรศัพท์มือถือใช้ต่างระบบกับไทย หากจะนำไปจากประเทศไทยต้องเป็นระบบ tri-band
นิสัยใจคอ

ชาวอาร์เจนตินามีลักษณะการเป็นอยู่แบบลาตินอเมริกันแต่บุคลิกนิสัยแตกต่างจากประเทศอเมริกาใต้อื่นๆ เพราะโดยเชื้อชาติเป็นชาวยุโรปแท้มากกว่าพวกเลือดผสมกับชาวพื้นเมือง แต่ก็ยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากชาวยุโรปประเทศอื่นเช่นกัน
การแต่งกายทั่วไปสุภาพเรียบร้อย และวางตัวเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนา นิยมรับประทานเนื้อวัวย่าง (Parilla)เป็นหลัก รับประทานอาหารกลางวันและค่ำช้ากว่าคนไทย นิยมเดินทางไปพักผ่อนนอกเมืองในวันสุดสัปดาห์และในช่วงเทศกาลปีใหม่ (มกราคม-กุมภาพันธ์) และช่วงปิดเทอมใหญ่ (กรกฎาคม) จะลาพักผ่อนเป็นเวลานาน
ความปลอดภัย
การเดินทางตามท้องถนนในทุกที่ หรือในร้านขายของ และแม้แต่ที่ห้องอาหารในโรงแรมบางแห่ง ควรระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ไม่ควรพกเงินสดจำนวนมาก และไม่ควรใส่เครื่องประดับและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง รวมทั้งควรงดเดินในสถานที่เปลี่ยวตามลำพังยามค่ำคืน การขับรถต้องใช้ความระมัดระวังสูง เนื่องจากชาวอาร์เจนตินาขับรถเร็วและฝ่าฝืนกฎหมายจราจรมาก
เพื่อความปลอดภัย ควรใช้บริการแท็กซี่ทางโทรศัพท์ และควรจดจำหมายเลขรถแท็กซี่ที่ใช้บริการทุกครั้ง และเลือกคนขับรถที่สูงอายุ
ธรรมเนียมปฏิบัติ
การทักทายสวัสดีผู้ที่รู้จัก เป็นมารยาทการปฏิบัติทุกครั้งที่พบกัน ปกติจะจับมือทักทายกัน (shakehands) หรือหากมีความคุ้นเคย จะชนแก้มทักทายกันก็ได้ในทุกโอกาส กับเด็ก ผู้ใหญ่ สุภาพบุรุษ สตรี โดยกระทำเพียงครั้งเดียวด้วยแก้มขวาแตะเป็นพิธี

การครองชีพ

ค่าครองชีพในกรุงบัวโนสไอเรสยังอยู่ในระดับที่สูง แม้การลดค่าเงินเปโซ จะทำให้นักท่องเที่ยวแลกเงินเปโซได้มากขึ้น แต่สินค้า/บริการก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย จากวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ระบบธนาคารยังไม่ปกติ ยังไม่รับเปิดบัญชีกระแสรายวันในสกุลเงินต่างประเทศ รับเปิดเฉพาะบัญชี saving สำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารไม่รับเช็คหรือดร๊าฟจากธนาคารต่างประเทศฝากเข้าบัญชีใดๆ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น ทั้งนี้ สถานรับแลกเงิน (Exchange House) อาจพิจารณาแลกเงินสดให้ สำหรับเช็คหรือดร๊าฟของต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นของธนาคารที่มีสาขาในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น (จากประเทศไทยไม่ได้) แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานรับแลกเงินนั้นๆ สำหรับ traveler check บางแห่งไม่รับขึ้นเงิน สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นเงินเปโซก่อนนำฝากเข้าบัญชี
การซื้อสินค้าตามร้านเล็กๆ หากชำระเป็นเงินสดอาจได้รับการลดหย่อนราคาลงบ้าง และร้านค้าส่วนใหญ่รับชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถขอรับภาษีสินค้าคืนได้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติในอาร์เจนตินา โดยขอรับแบบฟอร์มขอคืนภาษีตามร้านค้าที่มีเครื่องหมาย tax free
ราคาน้ำมันเบนซิน ลิตรละประมาณ 30 บาท ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดในร้านอาหารราคาเท่ากับน้ำอัดลมประมาณขวดละ 40 บาท ราคาอาหารตามร้านอาหารเล็กๆ ข้างถนน เฉลี่ยต่ำสุดคนละประมาณ 400 บาท
โทรศัพท์

เวลาที่กรุงบัวโนสไอเรสช้ากว่าที่กรุงเทพฯ 10 ชม. (ไม่มีการปรับเวลาในฤดูหนาว/ฤดูร้อน
อัตราค่าโทรศัพท์มาประเทศไทยนาทีละประมาณ 45 บาท ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในโรงแรมจะมีราคาสูงกว่าการใช้โทรศัพท์สาธารณะประมาณ 2 เท่า ควรซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศเพื่อโทรกลับประเทศไทย ตามร้านที่ให้บริการโทรทางไกลต่างประเทศซึ่งจะมีราคาถูกกว่า
การเดินทาง
การคมนาคมในตัวกรุงบัวโนสไอเรสค่อนข้างสะดวก การจราจรคล่องตัว ยกเว้นบริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมือง มีบริการรถโดยสารสาธารณะและรถไฟใต้ดิน (Subte) ราคาค่าบริการประมาณ 10 บาท ตลอดเส้นทาง ค่าใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์เริ่มที่นาทีละประมาณ 30 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 4 บาท ค่าจอดรถริมถนนชั่วโมงละประมาณ 60 บาท

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอาเจนติน่า
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส
(Royal Thai Embassy)
Virrey del pino 2458,
60. Piso - Capital Federal (1426)
โทรศัพท์ (5411) 4785-6504/21
โทรสาร (5411) 4785-6548


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa