หมวด : AMERICA / 22-03-2009 Views: 3,109

ชิลีข้อมูลเบื้องต้น
เมืองหลวง กรุงซันติอาโก
ประชากร 16 ล้านคน (5.3 ล้านคนในกรุงซานติอาโก)
พื้นที่ 750,000 ตร.กม.(มีพื้นที่เกาะอีสเตอร์และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและพื้นที่บริเวณแอนตาร์กติกอีก 1,250,000 ตร.กม.)
ภาษาราชการ สเปน
สกุลเงินตรา เปโซชิลี (USD1 = 460 เปโซ - 27 ก.พ. 51)
การปกครอง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
รายได้ต่อคน USD 13,190 /คน/ปี (2007)
ฤดูกาล
มี 4 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ธ.ค.-มี.ค. อุณหภูมิเฉลี่ย 13-29 C
ฤดูใบไม้ร่วง มี.ค.-มิ.ย. อุณหภูมิเฉลี่ย 8-23 C
ฤดูหนาว มิ.ย.-ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ย 4-16 C
ฤดูใบไม้ผลิ ก.ย.-ธ.ค. อุณหภูมิเฉลี่ย 8-22 C
เวลา -4(ฤดูหนาว),GMT-3(ฤดูร้อน)
กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทราบ

การพิมพ์นามบัตร ควรพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านหนึ่งและภาษาสเปนอีกด้านหนึ่งและควรมอบนามบัตรให้ทุกคนที่พบ ยกเว้นเลขานุการ
ในการติดต่อธุรกิจ เป็นที่นิยมที่จะใช้บุคคลที่สามเป็นผู้ทำการติดต่อให้ อาทิ ติดต่อผ่านธนาคารหรือบริษัทที่ปรึกษา
บรรยากาศการติดต่อธุรกิจจะมีความเป็นทางการมากกว่าในอเมริกาและยุโรป จึงควรรักษามารยาทและแต่งตัวให้เรียบร้อย
ชาวชิลีไม่ชอบกิริยาที่โผงผาง ก้าวร้าว
ชาวชิลีไม่นิยมต่อรองราคาไม่ว่าในห้างสรรพสินค้าหรือตลาด นอกจากนี้ การขายสินค้าโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินถือว่าผิดกฎหมาย
มารยาททางธุรกิจ
การนัดหมาย

เวลาทำงาน คือ จันทร์-ศุกร์
เอกชน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30 น.
ธนาคาร ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น.
พักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
ช่วงเวลาการนัดหมายทางธุรกิจที่เหมาะสม ได้แก่ เวลา 10.00-12.00 น. และ 15.00-17.00 น. ทั้งนี้การพบปะเพื่อติดตามความคืบหน้าทางธุรกิจในช่วงสายของวันถัดมา และตามด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน (business lunch) ถือเป็นธรรมเนียมนิยม
ควรตรงต่อเวลา อย่างไรก็ดี ไม่ควรแปลกใจหรืออารมณ์เสียหากคู่นัดผิดเวลาไป 30 นาที
ตามงานสังคม เป็นที่คาดว่าทุกคนจะมาถึงช้าประมาณ 15 นาที สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ และ 30 นาที สำหรับงานเลี้ยงรับรอง


มารยาทการเข้าสังคม
การทักทาย

สุภาพบุรุษใช้วิธีจับมือ ในขณะที่สุภาพสตรีอาจทักทายโดยการสัมผัสที่ต้นแขนขวา หรือที่ไหล่ของอีกฝ่ายแทนการจับมือ หรือหากมีความสนิทสนมก็อาจกอดหรือจุมพิตที่แก้ม
ที่งานเลี้ยงสังสรรค์ ควรกล่าวทักทายและจับมือเป็นรายบุคคล ไม่ควรถามถึงอาชีพของอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรง


การเรียกชื่อ

คนชิลีจะเขียนคำนำหน้าชื่อ คือ

นาย เรียกว่า Senor (ซินญอ)
นาง เรียกว่า Senora (ซินญอรา)
นางสาว เรียกว่า Senorita (ซินญอริต้า)
แล้วตามด้วยชื่อตัว นามสกุลบิดา และนามสกุลมารดา
ส่วนในการเรียกชื่อจะใช้คำนำหน้าชื่อนามสกุลของบิดา
การสังสรรค์

การสังสรรค์นิยมกระทำตามโรงแรมและภัตตาคาร ควรประสานเรื่องการชำระเงินล่วงหน้ากับทางร้านค้าก่อน เพื่อป้องกันการแย่งกันจ่ายเงิน

หัวข้อการสนทนาที่ดีระหว่างการรับประทานอาหาร ได้แก่ เรื่องครอบครัว(ไมถือเป็นการก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการแสดงความสนใจในตัวคู่สนทนา)ประวัติศาสตร์ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ควรหลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองภายใน และศาสนา
การหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับชิลี อาทิ ไวน์ ทัศนียภาพจะทำให้คนชิลีรู้สึกดีต่อประเทศตนเองและกับคู่สนทนาว่ามีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของเขา
วันหยุดราชการ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

1 พฤษภาคม วันแรงงาน

21 พฤษภาคม วัน Commemoration of the Battle of Iquique

29 มิถุนายน วัน St.Peter and St.Paul

6 กันยายน วัน National Unity

18 กันยายน วัน Independence Day

19 กันยายน วัน Day of the Army

12 ตุลาคม วัน Columbas Day

1 พฤศจิกายน วัน All Saints

8 ธันวาคม วัน Immaculate Concepttion

25 ธันวาคม วัน Christmas

หมายเหตุ :
โดยที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาที่สำคัญของชิลี จึงอาจมีวันสำคัญทางศาสนาบางวันที่ถือเป็นวันหยุด จึงควรตรวจสอบก่อน


เวลาทำการ (โดยทั่วไป)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
พักกลางวัน 13.00-14.00 หรือ 15.00 น.
ธนาคารเปิดบริการเวลา 09.00-14.00 น. โรงแรมระดับห้าดาว

Crown Plaza (562) 638-1042
Hyaat Regency (562) 218-1234
Marriott (562) 426-2000
Ritz Carlton (562) 470-8500
Sheraton (562) 233-5000


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศชีลี
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
รถพยาบาล หมายเลข 131
รถดับเพลิง หมายเลข 132
ตำรวจ หมายเลข 133
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก
(Royal Thai Embassy, Santiago)
Vespucio 100, Americo Vespucio Sur 100,
Piso 15 Las Condes, Santiago
โทรศัพท์ : (562) 263-0710
โทรสาร : (562) 263-0803

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) จะเปิดตัวเที่ยวบินรายวันระหว่างสิงคโปร์และสนามบินนานาชาติต้าซิงของปักกิ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน ...
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอร์แคนาดาจะให้บริการเที่ยวบินตรงตามฤดูกาลอีกครั้งจากโตรอนโต ...
ลุฟท์ฮันซ่าได้ประกาศขยายการให้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนเที่ยวบินในเที่ยวบินระยะสั้นและระยะกลาง ข้อเสนอความบันเทิงบนเที่ยวบิน ...
สายการบิน Korean Air ได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการไปยังประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในบางเส้นทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น สายการบินจะกลับมาให้บริการเส้นทางปูซาน-เซี่ยงไฮ้ผู่ตง ...
สายการบินเอทิฮัด  ได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากสนามบินนานาชาติซาเยด (AUH) อาบูดาบีไปยังชัยปุระ (JAI) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ...visa