หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 3,864

เซเนกัลข้อมูลเบื้องต้น : กรุงดาการ์

ทำความรู้จักกับเซเนกัล

เซเนกัลมีภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุก และมีการทำเกษตรกรรมกันมาก โดยเฉพาะการปลูกข้าว ในพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีนกน้ำหลายหลายชนิดมาอาศัยอยู่ มีต้น balbab ต้นไม้ประจำชาติของเซเนกัลซึ่งมีขนาดใหญ่มาก

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดกับมอริทาเนีย
ทิศตะวันออก ติดกับมาลี
ทิศใต้ ติดกับกินี และกินี-บิสเซา
ทิศตะวันตก ติดกับแกมเบีย และมหาสมุทรแอตแลนติค
ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกึ่งทะเลทราย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฝนตกชุกและอุดมด้วยป่าไม้
ประชากร ประมาณ 10 ล้านคน
ภาษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
ศาสนา อิสลาม 92% คริสต์ 2% ควมเชื่อดั้งเดิม 6%
เมืองหลวง ดาการ์ (DAKAR) ตั้งอยู่ทางตะวันตกปลายสุดของทวีปอาฟริกาบนแหลมเคปเวิร์ค ปัจจุบันดาการ์มีประชากรกว่า 2 ล้านคน โดยเป็นชาวยุโรปประมาณ 20,000 คน (ส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส)

เศรษฐกิจ

เซเนกัลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เกาะกอแร่ซึ่งอยู่ห่างจากดาการืไม่มากนัก เป็นสัญลักษณ์ของยุคการค้าทาศผิวดำ
ทะเลสาปสีชมพูเป็นที่มีน้ำเค็มมาก หากมีแสงแดดและลมพัด น้ำในทะเลสาปจะเป็นสีชมพู ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี
เซเนกัลเป็นประเทศยากจนประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักมาจากการเกษตรกรรม และยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าแทบทุกประเภท เซเนกัลเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในอาฟริกาตะวันตก โดยเป็นลูกค้าข้าวชนิด 25% ที่สำคัญของไทย
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมของเซเนกัลเป็นการผสมระหว่างอารยธรรมอาหรับ เปอร์เซีย โมรอค และอาฟริกัน งานศิลปทีมีชื่อเสียง คืองานเขียนสี บนแผ่นกระจก
ชาวเซเนกัลมักจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ดำเนินชีวิตระหว่างรูปแบบสมัยใหม่กับรูปแบบดั้งเดิม
ข้อมูลอื่น ๆ

สกุลเงิน
ฟรังค์เซฟา (Franc CFA)
1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ประมาณ 500 ฟรังค์เซฟา
การเข้าเมือง ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของเซเนกัล
ไฟฟ้า 220 โวลต์
การเดินทาง ปัจจุบัน (2543) ยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยมายังเซเนกัล
การเดินทางมายังเซเนกัลที่สะดวก ที่สุดคือ ผ่านทางยุโรป
ความปลอดภัย อาชญากรรมร้ายแรงมีน้อยมาก
ความปลอดภัยในทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในดาการ์ จะมีการโจรกรรมทรัพย์สิน กันมาก
สุขภาพ ก่อนเดินทางเข้าเซเนกัลควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
มาลาเรียเป็นโรคร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่พึงระวัง
อาหารและน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก
ควรรับประทานอาหารที่ทำสุกใหม่ ๆ ควรดื่มน้ำบรรจุขวดจะปลอดภัยกว่า
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาติดตัวมาด้วยเพราะยามีราคาแพง และอาจเสื่อมสภาพและหมดอายุ
ติดต่อพยาบาลฉุกเฉิน 821 - 3213

สถานที่ที่น่าสนใจ

กอแร่ เป็นเกาะสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคค้าทาส ทาสผิวดำจะถูกนำมาไว้บนเกาะนี้ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังทวีปอเมริกา
เมืองดาการ์ เมืองหลวงของประเทศเซเนกัล เป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองที่สำคัญ
เมืองดาการ์มีท่าเรือที่ใหญ่และสำคัญมากแห่งหนึ่งในแถบอาฟริกาตะวันตก
สินค้ามาจากท่าเรือเมืองดาการ์จะถูกลำเลียงไปยังประเทศใกล้เคียงที่ไม่มีทางออกทะเล เช่น ประเทศมาลี
ทะเลสาปสีชมพู สีของน้ำเกิดจากปฏิกิริยาของแร่บางชนิด น้ำในทำเลสาปนี้เค็มมากจนสามารถนำมาผลิตเกลือได้

สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

ตำรวจ 17
ดับเพลิง 18หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเซเนกัล
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
(Royal Thai Embassy)
10 Rue Laone G. Damas Angle F.
Fann Residence
B.P. 3721 DAKAR, Republic of Senegal
โทรศัพท์ (221) 824-3076, 825-7095
โทรสาร (221) 824-5360
E-mail : thaidkr@telecom-plus.sn


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa