หมวด : AFRICA / 22-03-2009 Views: 3,053

โมร๊อคโคกรุงราบาต | มอริเตเนีย | เบนิน | กาบอง
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงราบาต

ชื่อทางการ ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)
เมืองหลวง กรุงราบาต
ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
ทิศเหนือ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศใต้ ติดมอริเตเนีย
ทิศตะวันออก ติดแอลจีเรีย
อากาศ ภาคเหนือ บริเวณที่ติดกับทะเล อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ภาคเหนือส่วนที่ต่ำลงมา ภาคกลางและภาคตะวันตก อากาศอบอุ่น
บริเวณลึกเข้าในแผ่นดิน อากาศร้อนและแห้งแล้ง
ประชากร 27.77 ล้านคน
ศาสนา ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือนับถือคริสต์นิกายคาทอลิค ศาสนายิว
ภาษา อารบิกเป็นภาษาราชการ ภาษาต่างประเทศที่ใช้กันทั่วไป คือ ฝรั่งเศส
สกุลเงิน ดีร์ฮาม (Dirham)
1 ดีร์ฮาม ประมาณ 4 บาท (2543)
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 10 ดีร์ฮาม (2543)
การปกครอง ประชาธิปไตยโดยม ีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
เวลา ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง
วันและเวลาการทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 14.30 - 18.30 น.
ในช่วงเทศกาลถือศีลอดจะเลิกงานในช่วงบ่าย (ประมาณ 15.00 น.) แ ละไม่หยุดพักกลางวัน
การเดินทางเข้าโมร็อกโก บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าโมร็อกโก ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโก

ข้อพึงระวัง

ควรแต่งกายให้เรียบร้อยและมิดชิด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มีสูง
ไม่ควรเดินทางไปบริเวณใกล้พรมแดนแอลจีเรีย (Algeria) และซาฮาราตะวันตก (Western Sahara)
มีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่ควรถ่ายรูปก่อนได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการถ่ายรูปบุคคล


--------------------------------------------------------------------------------

กรุงราบาต | มอริเตเนีย | เบนิน | กาบอง
ข้อมูลทั่วไปของมอริเตเนีย

ชื่อทางการ สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (Islamic Republic of Mauritania)
เมืองหลวง กรุงนูแอกซอต (Nouakchott) ซึ่งเป็นเมืองท่าด้วย
เมืองสำคัญ เมือง Nouadhibou หรือ Port-Eticnne
ภูมิอากาศ อากาศแบบเขตร้อน โดยทั่วไปอากาศแห้งแล้ง ในเขตใกล้ชายฝั่งพอมีฝนตกบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
ศาสนา อิสลาม
ภาษา อารบิกเป็นภาษาราชการ ภาษาต่างประเทศที่ใช้กันทั่วไป คือฝรั่งเศส
สกุลเงิน อูกียา (Ouguiya)
1 บาท ประมาณ 4.95 อูกียา (2541)
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 203.07 อูกียา (2541)
วันและเวลา วันอาทิตย์ - พุธ 09.00 - 15.00 น.
การทำงาน พฤหัสบดี 09.00 - 13.00 น.
ในช่วงเทศกาลถือศีลอดจะเลิกงานในช่วงบ่าย (ประมาณ 15.00 น.) และไม่หยุดพักกลางวัน
การเดินทางเข้ามอริเตเนีย ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตมอริเตเนียก่อน

ข้อพึงระวัง

การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อยและมิดชิด
ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไประหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เนื่องจากพายุทรายและอากาศร้อนมาก
ควรหลีกเลี่ยงการเดินตามชายหาดคนเดียว
ไม่ควรเดินทางไปยังบริเวณซาฮาราตะวันตก (Western Sahara)
มอริเตเนียมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด

--------------------------------------------------------------------------------

กรุงราบาต | มอริเตเนีย | เบนิน | กาบอง
ข้อมูลทั่วไปของเบนิน

ชื่อทางการ สาธารณรัฐเบนิน (Republic of Benin)
เมืองหลวง กรุงปอร์โต-โนโว
เมืองสำคัญ เมือง Cotonou ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมือง Parakou Ouidah Abomcy และ Natiingou
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือความเชื่อดั้งเดิม ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เป็นนิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 15) และศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 15)
ภาษา ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ และมีภาษาพื้นเมืองอื่น ๆ คือ Bariba และ Fulani ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นสำคัญของภาคเหนือ และ Fon และ Yoruba ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่สำคัญของภาคใต้
สกุลเงิน ฟรังค์เซฟา (Franc CFA)
1 บาท ประมาณ 14.50 ฟรังค์เซฟา (2541)
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 580 ฟรังค์เซฟา (2541)
การปกครอง ประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
วันและเวลาการทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00-12.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.
การเดินทางเข้าเบนิน บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าเบนินต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตเบนิน

ข้อพึงระวัง

หลีกเลี่ยงการเดินตามชายหาดคนเดียว
เบนินมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ค่ารักษาพยาบาลโดยปกติจะต้องชำระด้วยเงินสด
ไม่ควรถ่ายรูปก่อนได้รับอนุญาต

--------------------------------------------------------------------------------


กรุงราบาต | มอริเตเนีย | เบนิน | กาบอง
ข้อมูลทั่วไปของกาบอง

ชื่อทางการ สาธารณรัฐกาบอง (Gabonese Republic)
เมืองหลวง กรุงลีบรือวิลล์ (Libreville)
เมืองสำคัญ เมือง Port-Gentil และเมือง Franceville
ภูมิอากาศ อากาศแบบเขตร้อนชื้น
ศาสนา อิสลาม และคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค
ภาษา ภาษาฝรั่งเศส
สกุลเงิน ฟรังค์เซฟา (Franc CFA)
1 บาท ประมาณ 14.50 ฟรังค์เซฟา (2541)
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 580 ฟรังค์เซฟา (2541)
วันและเวลาการทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00-12.00 น. และ พฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น.
การเดินทางเข้ากาบอง บุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้ากาบองต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตกาบอง

ข้อพึงระวัง

กาบองมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ควรรับประทานยาป้องกันมาลาเรียก่อนที่จะเดินทางเข้ากาบอง
ควรดื่มน้ำที่บรรจุขวดเท่านั้น
การเดินทางเข้าประเทศกาบองต้องมีใบฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
ค่ารักษาพยาบาลโดยปกติจะต้องชำระด้วยเงินสด


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโมร็อกโก
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบาต
Ambassade Royale de Thailande
11 rue de tiddes, Rabat Morocco, B.P. 4436
โทรศัพท์ (212-7) 763-328, 736-365
โทรสาร (212-7) 763-920
Email : thaiemb.rab@acdim.net.ma
เปิดทำการระหว่าง จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
China Eastern Airlines  จะเปิดตัวบริการตรงระหว่างเมืองเพิร์ธ (PER) และสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (PVG) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
สายการบินRiyadh Air (RX) และ Turkish Airlines (TK) ได้ตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์  (MoU)  เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างระหว่างซาอุดีอาระเบีย ...
Hong Kong Airlines ได้เปิดตัวเที่ยวบินสัปดาห์ละสามครั้งไปยังคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น สายการบินจะดำเนินการเที่ยวบินทุกวันอังคาร ...
สายการบินแห่งชาติประเทศอินเดีย Air India (AI) ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างเดลี (DEL) และภูเก็ต (HKT) จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ...
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการให้บริการเส้นทางสิงคโปร์ – โดฮา ในเดือนนี้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จับมือกับเชฟต้น ...visa