หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 4,214

โรมาเนียข้อมูลเบื้องต้น :

ข้อมูลทั่วไป
โรมาเนียตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ทิศเหนือ ติดกับประเทศมอลโดวาและยูเครน ทิศใต้ติดประเทศบัลแกเรีย ทิศตะวันตก ติดประเทศฮังการีและเซอร์เบีย-มอนเตเนโกร ทิศตะวันออก ติดทะเลดำ

โรมาเนีย มีประชากรประมาณ 22 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติโรมาเนีย แต่ก็มีคนเชื้อชาติฮังการี และยิบซีอยู่ด้วยบ้าง เมืองหลวง คือ กรุงบูคาเรสต์ มีประชากร 2 ล้านคน โรมาเนียมี 4 ฤดู ความแตกต่างของฤดูหนาวและฤดูร้อนมีมาก ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย -10 องศา ในขณะที่ฤดูร้อนอากาศจะแห้งและอุณหภูมิ 30 กว่าองศาเซลเซียส และบางวันขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส

ชาวโรมาเนียพูดภาษาที่มีรากมาจากภาษาละติน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาอิตาลี สเปน โปรตุเกส และภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น เป็นชาติที่ให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศมาก ดังนั้น คนทั่วไปจึงสามารถเข้าใจภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส ได้ดีพอสมควร ส่วนศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ เป็นศาสนาที่ชาวโรมาเนียส่วนใหญ่นับถือกัน

ข้อมูลที่ควรทราบและควรระวัง
นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปโรมาเนีย จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ที่สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ซึ่งมีตำบลอยู่ที่ 20/1 ซอยราชครู ซอยพญาไท 5 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2617-1551 โทรสาร 0-2617-1113 หากประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ Royal Thai Embassy 12 Vasile Conta, Sector 2, Bucharest Romania โทร. (4021) 311-0031, 311-0067, 311-0078 โทรสาร (4021) 311-0044

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนำเงินเข้าประเทศได้ไม่เกิน 10,000 ยูโร ถ้านำเข้ามากกว่านั้นจะต้องแจ้งให้ทางการโรมาเนียทราบ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินพื้นเมือง (รอน ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า เลใหม่) มีอัตราขึ้นลงในอัตราประมาณ 1 ยูโร เท่ากับ 3.5 รอน และ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3 รอน สำหรับผู้ที่นำของมีค่า เช่น ทองหรืออัญมณี ต้องสำแดงให้ศุลกากรทราบและหากซื้อของมีค่าอื่นๆ เช่น วัตถุโบราณ หรืองานศิลปะ ต้องแสดงใบเสร็จก่อนออกนอกประเทศ
โดยที่โรมาเนียได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ และในปัจจุบันนี้ สภาวะต่างๆ ก็เริ่มดีขึ้นตาม แต่ผู้เยี่ยมเยียนควรที่จะต้องระวังตัว เช่นเดียวกับเมื่ออยู่เมืองใหญ่ของประเทศไหนๆ ทั้งหลายในโลกนี้ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะติดต่อที่หมายเลข 112 ซึ่งเป็นหมายเลขกลางสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รถพยาบาล และพนักงานดับเพลิง
สำหรับอัตราค่าครองชีพในโรมาเนียมีอัตราสูงกว่าในประเทศไทย และควรแลกเงินตามสถานบริการที่ได้รับอนุญาตหรือจากธนาคาร ไม่ควรแลกจากตลาดมืดเพราะนอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจถูกโกงอีกต่างหาก

การคมนาคม
บูคาเรสต์มีระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เช่น บริการรถเมล์ รถราง รถเมล์ไฟฟ้า 2 ตอน และรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งแท็กซี่ด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน บริการทุกวันตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ตั๋วรถไฟฟ้าใต้ดินซื้อได้ที่ซุ้ม ทางลงและขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน ตั๋วไป-กลับราคา 8,000 เล , ไป-กลับ 10 เที่ยว ราคา 30,000 เล , ตั๋ววัน 12,000 เล และ 92,000 เล สำหรับตั๋วเดือน

ส่วนตั๋วรถเมล์ ซื้อตั๋วได้ที่ซุ้ม RATB ที่มีป้ายสีเหลือง มักตั้งอยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ ตั๋วเดี่ยวราคา 3,500 เล, ตั๋ววัน ราคา 12,500 เล ตั๋วเดือนราคา 125,000 เล

สำหรับแท็กซี่สามารถเรียกใช้บริการได้ที่สนามบินหรือโรงแรมที่พัก ควรเลือกแท็กซี่จากบริษัทเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ

โทรศัพท์
ในกรุงบูคาเรสต์ สามารถที่จะหาโทรศัพท์สาธารณะได้ทั่วไปเป็นโทรศัพท์ประเภทใช้บัตรโทรศัพท์สีส้มติดตั้งทั่วไป สีเขียวติดตั้งในโรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า (ส่วนใหญ่ปิดทำการวันอาทิตย์) บัตรโทรศัพท์เรียกเป็นภาษาโรมาเนียว่า Cartela Telefonica ซึ่งหาซื้อได้ตามที่ทำการไปรษณีย์ ราคาบัตรละ 50,000 หรือ 100,000 เล สามารถใช้โทรทางไกลและโทรเข้ามือถือได้สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถที่จะซื้อ Sim Card ได้จากสนามบิน โรงแรมที่พักและห้างใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วไป

โรมาเนียเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงาม และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่น่าสนใจประเทศหนึ่ง ค่าครองชีพค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก แต่นักท่องเที่ยวอาจไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับที่พักเท่าที่ควร โดยเฉพาะในชนบท

สำหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในโรมาเนีย สามารถติดต่อได้ที่ สภาธุรกิจ ไทย-โรมาเนีย 150/2 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 02-622-1111 โทรสาร 02-622-1991

ไปรษณีย์และร้านค้า
ที่ทำการไปรษณีย์เปิดบริการระหว่างเวลา 7.00 - 22.00 น.
ที่ทำการใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่ 10 ถนน Matei Millo เขต Calei Victoria ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์ โรมาเนียนิยมรับเงินสดมากกว่าบัตรเครดิตและเช็คเงินสด

การศึกษาในโรมาเนีย
โรมาเนียมีมหาวิทยาลัยของรัฐฯ 48 แห่ง เปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม - กรกฎาคม ปิดภาคเรียนเดือนธันวาคมและเมษายน ระบบการศึกษาคล้ายระบบของฝรั่งเศส การเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาโรมาเนีย บางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

การทำธุรกิจ
แรงงานโรมาเนียมีราคาถูก จึงไม่นิยมจ้างแรงงานต่างชาติ หากสนใจที่จะไปลงทุนในโรมาเนียหรือจะไปท่องเที่ยวและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับโรมาเนีย กรุณาสอบถามโดยตรงที่หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโรมาเนีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
Royal Thai Embassy
12 Vasilc Conta Strada, Sector 2, Bucharest
โทรศัพท์ (401) 311-0031, 311-0078
โทรสาร (401) 311-0044


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa