หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 7,613

อิตาลีข้อมูลเบื้องต้น : กรุงโรม

สภาพภูมิศาสตร์ มีพื้นที่ 301,225 ตร.กม. เป็นคาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อิตาลีมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) และ เกาะซิซิลี (Sicily)
ภาษา ภาษาอิตาลี เป็นภาษาราชการ
ประชากร 58.46 ล้านคน มีคนไทยอยู่ในอิตาลีประมาณ 3,500 คน
ศาสนา คริสต์ นิกายโรมันคาธอลิค
รัฐบาลอิตาลี รับรองสถานะของสมาคมชาวพุทธในอิตาลี (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543)
วัดสันตจิตตาราม อยู่ห่างจากกรุงโรม 52 กม.


Santacittarama Monastero Buddhista, Localita Brulla 02030 Frassi Sabino, Rieti
Tel.0765-872186 (เวลา7.30-8.30, 17.30-18.30น.)
Fax 06-233 238 629

การเมือง อิตาลีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกของรัฐสภา รัฐสภาของอิตาลีประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนของทั้งสองสภาดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียน 13 ปี (ระบบ 5-3-5) ระดับอุดมศึกษาค่อนข้างยุ่งยากและมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ หากจะเทียบวุฒิการศึกษาของไทย จะต้องมีการประเมินวุฒิการศึกษาจากวิชาเรียนต่างๆประกอบด้วย
การศึกษาระดับดังกล่าวแบ่งออกเป็นอย่างคร่าวๆ ได้ 4 ระดับ คือ

- ระดับ Diploma Universitario เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี (ใช้เวลา 3 ปี 180 หน่วยกิต)
- ระดับ Laurea Speciallstica เทียบเท่าปริญญาโท (ใช้เวลาเรียน 2 ปี 120 หน่วยกิต)
- ระดับ Laurea Specializzazione เทียบเท่าสูงกว่าระดับปริญญาโท
- ระดับ Dottorato di Ricerca เทียบเท่าปริญญาเอก
เวลา ฤดูร้อน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง
ฤดูหนาว ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 49 บาท สามารถแลกเงินได้ตามธนาคาร "Foreign Exchange" หรือ "Cambio"บัตรที่สามารถใช้ได้ในอิตาลี ได้แก่ American Express, Diner Club, Master Card,Visa Card

การซื้อของยกเว้น ภาษี นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าเกิน 155 ยูโร สามารถขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ โดยจะต้องนำแบบฟอร์ม Tax Refund ไปประทับตรา ณ ด่านศุลกากรที่สนามบินประเทศอียู ประเทศสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย
ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการระหว่าง 08.30 - 13.30 และบ่าย 14.30-16.00 น.
ร้านขายยา จันทร์-ศุกร์ เปิด 08.30-13.00 และบ่ายเปิดระหว่าง 16.00-19.30 น. เสาร์ เปิด 08.30- 13.00 น.
ร้านขายยาที่มีป้าย Notturno จะเปิดทั้งคืน
โทรศัพท์ - รหัสประเทศอิตาลี 39 รหัสกรุงโรม 06
รหัสโทรศัพท์ประเทศไทย 0066
รหัสโทรศัพท์ไปกรุงเทพฯ 00662
โทรศัพท์สาธารณะต้องซื้อการ์ดโทรศัพท์ซึ่งมีขายทั่วไปในราคาอย่างต่ำ 3 ยูโร โดยหักมุมบัตรแล้วใส่ในช่องใส่บัตร จึงจะใช้โทรศัพท์ได้ โทรศัพท์ที่หยอดเหรียญในกรุงโรมจะหายากมากและเกือบไม่มีแล้ว


ขนส่งมวลชน

การคมนาคมในอิตาลีค่อนข้างสะดวกมีทั้งรถเมล์และรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีอยู่ 2 สาย คือสาย A สาย B ในตัวเมืองการจราจรจะค่อนข้างติด สำหรับตั๋วโดยสารรถประจำทางและรถไฟใต้ดินของกรุงโรมมีหลายชนิด คือ
- ตั๋ว 1 ยูโร ใช้ได้เป็นเวลา 75 นาที
- ตั๋ววัน ราคา 4 ยูโร
- ตั๋ว 3 วัน ราคา 11 ยูโร
- ตั๋วสัปดาห์ราคา 16 ยูโร
- ตั๋วเดือนราคา 30 ยูโร (ตั๋วนักเรียน 18 ยูโร)
- ตั๋วปีราคา 230 ยูโร
- ตั๋ว 75 นาที ตั๋ววัน ตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือนสามารถซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ ร้านกาแฟ ร้านบุหรี่ ส่วนตั๋วปีต้องไปซื้อที่สถานีรถไฟ การขึ้นรถประจำทางจะต้องตอกตั๋วรถ บนรถประจำทางด้วยหากขึ้นรถโดยไม่ตอกตั๋วและไม่มีตั๋วโดยสารจะต้องถูกปรับอย่างต่ำ 50 ยูโร


รถแท๊กซี่ ต้องไปขึ้นที่ป้ายจอดคิวแท็กซี่ หรือโทร 06-3570 หรือโทร 06-4994 หรือโทร 06-6646 คิดค่าโดยสารตามระยะทาง และหากมีกระเป๋าสัมภาระจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มใบละ 1ยูโร วันหยุดราชการและหลัง 4 ทุ่ม ในแต่ละวันต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ บนรถแท็กซี่ทุกคันจะมีประกาศกำหนดราคาค่าแท็กซี่
สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) หรือที่เรียกกันว่า สนามบินฟิวมิชิโน (Fiumicino) อยู่ห่างกรุงโรม 40 กม. รถไฟด่วนจากสนามบินถึงสถานีรถไฟใจกลางกรุงโรมใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40-55 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสัมภาระ) ขึ้นอยู่กับระยะทางและการติดขัดของการจราจร
หากใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินคิดเป็นเงินไม่เกิน 75,000 ลีร์อิตาลี

การขับขี่รถยนต์
นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ขับขี่ได้โดยใช้ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ

การเข้าเมือง

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในอิตาลีได้ 90 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าอิตาลี
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับวีซ่าเดินทางเข้าอิตาลีและประสงค์จะพำนักอยู่ในอิตาลีเป็นเวลานานเกินกว่า 8 วัน จะต้องรายงานตัวที่สถานีตำรวจใกล้ที่พักภายใน 8 วัน ทั้งนี้ควรจะขอข้อมูลจากสถานทูตอิตาลีเกี่ยวกับการทำใบ Permit of stay ด้วย
ผู้ที่เดินทางเข้าอิตาลีจะต้องแสดงจำนวนเงินสดที่ติดตัวไปสำหรับจ่ายในอิตาลี และหากมีแต่บัตรเครดิตแต่ไม่มีเงินสดติดตัวตามวงเงินที่กำหนดไว้ บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะกักตัวไว้ในสนามบินและส่งตัวกลับประเทศไทย
ข้อควรปฏิบัติ

ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ชุด ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หากหนังสือเดินทางหาย
กรณีหนังสือเดินทางหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
การขอหนังสือเดินทางและเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางต้องติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น
หากท่านจะพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีเป็นเวลานาน โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น
อิตาลีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคนเอเชียโดยให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ การแสดงความ
เคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุถือเป็นมารยาทที่ชาวอิตาเลียนชื่นชมมาก
การมอบดอกไม้ที่เป็นการแสดงความยินดีหรือขอบคุณเมื่อได้รับเชิญเป็นแขกควร ให้เป็นช่อที่จำนวนเป็นเลขคู่ในการทักทายกับชาวอิตาเลียนที่ยังไม่คุ้นเคยควรให้คำ “Signore” นำหน้าชื่อสกุลผู้ชายและ “Signora” นำหน้าชื่อสกุลผู้หญิง เมื่อแนะนำตัวหรือเรียกขานผู้นั้น
ข้อไม่ควรปฏิบัติ

ไม่ควรซื้อสินค้าที่เป็นของเทียมหรือเลียนแบบ เนื่องจากกฎหมายอิตาลีกำหนดโทษปรับผู้ซื้อสินค้าดังกล่าว 10,000 ยูโร
ไม่สวมเสื้อเปิดไหล่หรือกางเกงขาสั้นเข้าสำนักวาติกันหรือโบสถ์อื่นๆ
ไม่ควรเข้าไปชมโบสถ์หรือส่งเสียงดังในขณะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ไม่ควรใช้สัญญลักษณ์มือในการสื่อภาษาหากไม่แน่ใจในความหมาย เช่น การใช้นิ้วมือ(โดยเฉพาะนิ้วกลาง)
หลีกเลี่ยงการสนทนาที่มีความเห็นขัดแย้งทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ข้อพึงระวัง

การท่องเที่ยวในอิตาลีไม่ควรใส่เครื่องประดับที่เป็นของมีค่าและแต่งตัวดึงดูดความสนใจ การถูกล้วงกระเป๋า และถูกโจรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะที่มีคนเบียดเสียดหนาแน่น เช่น บริเวณสถานีรถไฟ สนามบิน รถเมล์ รถไฟใต้ดิน และแม้แต่ในโรงแรมที่ท่านพำนัก ขณะที่ท่านรับประทานอาหาร หากไม่ระมัดระวังกระเป๋าถือและของมีค่า ท่านอาจจะถูกฉกกระเป๋าและสิ่งของของท่านไปได้โดยง่าย
การซื้อของควรนับเงินทอนให้ครบต่อหน้าผู้ขาย การใช้บัตรเครดิต ควรให้ผู้ขายรูดบัตรต่อหน้าท่าน
ควรระวังคนมาตีสนิท ตำรวจปลอมขอตรวจบัตร
ข้อแนะนำ

การเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง ต้องซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ โดยซื้อจากร้านขายกาแฟ ร้านขายบุหรี่ (TABACCHI) ตั๋วหนึ่งใบใช้โดยสารรถดังกล่าวได้ไม่จำกัดเที่ยวภายในเวลา 75 นาที
ระวังทรัพย์สิน เงินสด เครื่องประดับขณะเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง โดยเฉพาะกระเป๋าสะพายสุภาพสตรี
จดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมไว้ติดตัวเสมอ
หากพักอยู่กับญาติหรือคนรู้จักต้องรายงานตัวกับสถานีตำรวจท้องที่ภายใน 3 วัน หากพักโรงแรม ทางโรงแรมจะเป็นผู้ดำเนินการให้ตามกฎหมายอิตาลี
ที่ตั้งของหน่วยราชการไทย
Royal Thai Consulate-General in Genoa Tel. 010-5492500
Royal Thai Consulate-General in Milan Tel. 02-460299
Royal Thai Consulate-General in Naples Tel. 081-7690959
Royal Thai Consulate-General in Turin Tel. 011-503809
Thai Airways International, Rome Tel. 06-47813316, 478131สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ โทร. 06-5086809
สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ กรุงโรม โทร. 06-5030804-5
สำนักงานฝ่ายการเกษตร ณ กรุงโรม โทร. 06-30363687
สำนักงาน ททท. ณ กรุงโรม โทร. 06-42014422
บริษัทการบินไทย ณ กรุงโรม โทร. 06-4781331
เมืองมิลาน
สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ เมืองมิลาน
โทร. 02-89011467
บริษัทการบินไทย เมืองมิลาน โทร. 02-8900351
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองต่างๆ ในอิตาลี
เมือง Catania โทร. 095-327226
เมือง Milan โทร. 02-460299
เมือง Genova โทร. 010-5492500
เมือง Napoli โทร. 081-7690959
เมือง Torino โทร. 011-503809หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอิตาลี
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
(Royal Thai Embassy, Rome)
Via Nomentana 132 Roma 00162
โทร. 06-8622051 โทรสาร 06-86220555
E-mail : thai.em.rome@wind.it.net
เวลาทำการ
09.00-13.00 น. และ 14.30-17.00น.


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa