หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 19,116

ออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
พื้นที่ 7,682,300 ตร.กม.
เมืองหลวง กรุงแคนเบอร์รา ตั้งอยู่ในนครหลวงออสเตรเลีย (Australia Capital Territory : ACT)
สกุลเงิน ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ACT)
ภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษ
ระบบไฟฟ้า 220-240 โวลต์ AC 50 HZ ปลั๊กไฟเป็นแบบ 3 ขา ต่างจากไทย จำเป็นต้องนำ Adapter ไปด้วย
รหัสโทรศัพท์ ทางไกลระหว่างประเทศของออสเตรเลียคือ 61 ทางไกลจากออสเตรเลียไปไทย ให้กด 0011 ตามด้วย 66 และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่ต้องการ
ฤดูกาล ในออสเตรเลียจะตรงข้ามกับฤดูกาลในทวีปยุโรป คือ ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน-พฤศจิกายน) ฤดูร้อน (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูหนาว(มิถุนายน-สิงหาคม)
เวลา
ข้อมูลที่ควรทราบ
ออสเตรเลียมีการแบ่งมาตรฐานเวลาออกเป็น 3 โซน คือ มาตรฐานเวลาตะวันออก (EST) สำหรับรัฐชายฝั่งตะวันออก (ACT ทัสมาเนีย วิคตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ และควีนส์แลนด์) มาตรฐานเวลาตอนกลาง (CST) สำหรับรัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี่และเซาท์เทริทอรี่ ซึ่งช้ากว่าทางฝั่งตะวันออก 30 นาที และเวลามาตรฐานตะวันตก (WST) ซึ่งช้ากว่าฝั่งตะวันออก 2 ชั่วโมง ดังนั้น หากที่เมืองเพิร์ท เวลา 12.00 น. ที่เมืองดาร์วินและเมืองอะดิเลด จะเป็นเวลา 13.30 น. ส่วนที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นจะเป็น 14.00 น.

เวลาที่ประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าประเทศไทย 3 ช.ม. แต่จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น (Daylight Saving) ในฤดูร้อน ซึ่งจะทำให้เวลาในออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 4 ช.ม.

การขับขี่ยานพาหนะในประเทศออสเตรเลียจะขับชิดทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับประเทศไทย และกฏหมายจำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในออสเตรเลียมีความเข็มงวดมาก ดังนั้น จึงขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และควรสังเกตป้ายกำหนดความเร็ว ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปการขับขี่ยานพาหนะในตัวเมืองจะถูกจำกัดความเร็วที่ 60 กม. ต่อชม. ในย่านที่พักอาศัย 50 กม. ต่อชม. และตั้งแต่ 80 ถึง 110 กม. ต่อชม.ในเขตรอบเมือง เขตต่างจังหวัด เขตทางด่วน และเขตทางหลวง ยกเว้นกรณีที่ป้ายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กฎหมายการดื่มสุรามีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มสุราก่อน และขณะขับขี่ยานพาหนะ หรือเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ให้เป่าถุงลมตรวจปริมาณแอลกฮอล์ และตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกฮอล์ในกระแสเลือดเกินกว่าที่กำหนด ผู้นั้นจะมีความผิด ได้รับโทษปรับและยึดใบอนุญาตขับขี่ได้

ออสเตรเลียมีกฎหมายเข้มงวดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสดและแห้ง เมล็ดพืช พืช ผัก ผลไม้ สัตว์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต้องแจ้งให้ทางการออสเตรเลียทราบ โดยกรอกในบัตรโดยสารขาเข้า พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศ

เมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย

ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้า ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะรับสัมภาระ
เมื่อรับสัมภาระแล้ว ท่านจะต้องผ่านช่องศุลกากร ซึ่งจะแบ่งเป็นช่องสีเขียว และช่องสีแดง
หากท่านแน่ใจว่าไม่มีของต้องห้ามที่จะต้องสำแดงให้ใช้ช่องทางสีเขียวหากท่านมีของต้องสำแดงให้ใช้ช่องทางสีแดง
โดยที่ออสเตรเลียมีมาตรการตรวจสอบและกักกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในออสเตรเลีย ดังนั้น เมื่อได้รับสัมภาระแล้ว เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบสิ่งของบางอย่างที่ท่านนำติดตัวมา หากเจ้าหน้าที่พบว่า ท่านมีของที่ควรสำแดง แต่ท่านไม่ได้สำแดง เจ้าหน้าที่อาจจะถือว่าท่านมีเจตนากระทำความผิด ซึ่งจะมีโทษปรับ หรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ
หลังจากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเป็นของที่ไม่สามารถนำเข้าได้ ท่านจะต้องมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำลาย แต่หากเป็นสิ่งของที่จำเป็นอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือต้องได้รับการป้องกันเชื้อโรค ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือจะยกให้เจ้าหน้าที่ทำลาย
ข้อควรทราบเรื่องวีซ่า

ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR) และนักเรียน (STUDENT) ไม่มีสิทธิทำงาน
การลักลอบทำงานในออสเตรเลียเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องถูกส่งกลับทันที
หน่วยราชการไทยในกรุงแคนเบอร์รา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และทหารอากาศ
6 Titheradge Placce, Chapman, ACT 2611
โทรศัพท์ (ุ612) 6286-8837 โทรสาร (612) 6286-8847

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
5 Stonehaven Crescent,Red Hill, ACT 2603 โทรศัพท์ (612) 6273 - 2165
โทรศัพท์ (ุ612) 6286-8837 โทรสาร (612) 6286-8847

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
127 Hawkesbury Crescent, Farrer,ACT 2607
โทรศัพท์ (612) 6286 - 5513 โทรสาร (612) 6286 - 5877

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงแคนเบอร์รา
10 Bulwarra Close, O' Malley, ACT 2660
โทรศัพท์ (ุ612) 6286-8837 โทรสาร (612) 6286-8847

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
76 Hopetoun Circuit, Yarralumla, ACT 2606
โทรศัพท์ (612) 6281-1371 โทรสาร (612) 6285-3071

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในออสเตรเลีย

รัฐ Queensland
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบริสเบน
87 Annerley Road, South Brisbane, Queensland 4102
โทรศัพท์ (617) 3846-7771 โทรสาร (617)3846-7772

รัฐ Victoria
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมลเบิร์น
Suit 301, 566 ST., Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004
โทรศัพท์ (613) 9533-9100 โทรสาร (613) 9533-9200

รัฐ Southern Australia
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองอะดิเลด
1st Floor, 72 Flinders Street, Adelaide, SA 5000
โทรศัพท์/โทรสาร (618) 8232-7474

รัฐ Western Australia
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเพิร์ธ
135 Victoria Avenue, Dalkeith WA 6009
โทรศัพท์ (618) 9368-8092 โทรสาร (618) 9221-1635

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
เป็นระยะเวลานานโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงแคนเบอร์รา
(Royal Thai Embassy)
111 EmpireCircuit, Yarralumla, ACT 2600
โทรศัพท์ (612) 62731149
โทรสาร (612) 6273 1518
E-mail :rtecanberra@mfa.go.th


ประเทศออสเตรเลีย
นครซิดนี่ย์ : ประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง นครซิดนีย์เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย
ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของนครซิดนีย์ค่อนข้างสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป
อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อน (ธ.ค.-ก.พ.) ประมาณ 21.7 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) ประมาณ 12.6 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมิถุนายนจะมีฝนตกบ่อยที่สุด
ประชากร นครซิดนีย์เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมหลากหลาย ประชากรร้อยละ 30 เกิดในต่างประเทศ ร้อยละ 15.1 จากจำนวนนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กฎจราจร ของนครซิดนีย์เข้มงวดมากในเรื่องของการขับขี่ขณะมึนเมา และการใช้เข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ที่เดินทางมายังนครซิดนีย์ควรจะทำประกันภัย ซึ่งควรจะให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากต้องเรียกใช้บริการของรถพยาบาลด้วย

ระบบการคมนาคมของนครซิดนีย์

ีนครซิดนีย์มีระบบคมนาคมทั้งรถประจำทาง รถรับจ้าง (taxi) เรือ เรือรับจ้าง (water-taxi) รถราง รถลอยฟ้า (monorail) และรถไฟ ซึ่งถือเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญที่สุดของนครซิดนีย์โดยจะมีสองสถานีหลักที่สำคัญคือ สถานีรถไฟทาวน์ฮอลล์ (Town Hall) ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใจกลางเมืองและสถานีรถไฟเซ็นทรัล (Central) ซึ่งถือเป็นสถานีท่า (เหมือนสถานีรถไฟหัวลำโพง) โดยทั่วไปแล้วระบบการคมนาคมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล อย่างไรก็ตามในส่วนของเอกชน รัฐบาลก็มีมาตรการควบคุมอัตราค่าโดยสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน

ท่าอากาศยานระหว่างประเทศและท่าอากาศยานภายในประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครซิดนีย์ออกไปทางทิศใต้ประมาณ 16 กม.

ข้อควรปฏิบัติ

ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่ท่านจะรับสัมภาระ และเนื่องจากออสเตรเลียมีมาตรการการตรวจสอบและกักกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในออสเตรเลีย ดังนั้นเมื่อท่านได้รับสัมภาระแล้ว เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบสิ่งของบางอย่างที่ท่านนำติดตัวมาด้วย ดังนั้นท่านควรใช้ช่องทางออกให้ถูกต้อง ช่องเขียว ไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องสำแดง ช่องแดงไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีของต้องสำแดง

ทั้งนี้หากเจ้าหน้าทีพบว่ามีของที่ควรต้องสำแดงแต่ท่านไม่สำแดง จะถือว่าท่านกระทำความผิด มีโทษปรับ 100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (หรือมากกว่า) หรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างรายการสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าออสเตรเลียมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ของสดทุกชนิด รวมทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ไข่และนมสด ถั่วและเมล็ดธัญญพืชต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์สัตว์หรือที่เกี่ยวกับสัตว์ คือ สัตว์ที่ยังมีชีวิต

ผลิตภัณฑ์จำพวกพืชหรือต้นไม้ คือ ต้นไม้ที่ยังมีชีวิต เนื้อเยื่อ ราก หน่อ ตา กิ่งของต้นไม้

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ เช่น อาวุธ วัตถุไวไฟ เวชภัณฑ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตนำเข้า ดังนั้นจึงควรติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

หมายเหตุ
ท่านสามารถนำของใช้ที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น หน้ากากม้า อานม้า กรงนก หรือเครื่องแต่งบ้านที่ทำมาจากส่วนของพืชเข้ามาในประเทศได้ อย่างไรก็ตามของเหล่านั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบ และ/หรือป้องกันเชื้อโรค จากสถานกักกันโรค (quarantine) เสียก่อน

โดยทั่วไปแล้วท่านจะได้รับสิ่งของของท่านคืนภายหลัง จากที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเป็นของที่ไม่สามารถนำเข้าท่านต้องมอบของเหล่านั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำลาย แต่หากเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือจำเป็นที่ต้องได้รับการป้องกันเชื้อโรค ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือจะให้เจ้าหน้าที่จัดการทำลาย และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมา ท่านควรใช้ช่องมีของต้องสำแดง

อนึ่ง ท่านจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หากท่านมีเงินสดรวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

การนำเข้าเครื่องใช้ต่าง ๆ สินค้าตัวอย่างหรือสินค้าปลอดภาษี

ผู้ที่เดินทางมาออสเตรเลียสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เครื่องประทินผิว ติดตัวมาด้วยโดยไม่ต้องเสียภาษี หากคิดเป็นมูลค่าต่ำกว่า 400 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (200 ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.125 ลิตร (อายุมากกว่า 18 ปี)
บุหรี่ไม่เกิน 250 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม (อายุมากกว่า 18ปี)
ผู้นำเข้าสินค้าตัวอย่างจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าหากต้องการนำมาจำหน่ายในภายหลัง แต่ไม่ต้องจ่ายภาษีหากต้องการใช้ในงานแสดงสินค้า อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเสียก่อน โดยท่านจะสามารถติดต่อผ่านหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ภายในประเทศไทยได้
สินค้าตัวอย่างเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยกักกันโรค (quarantine) เสียก่อน
ข้อควรทราบ

นอกจากผู้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์แล้ว คนต่างชาติต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องก่อนจะเดินทางมาออสเตรเลีย
คนต่างชาติอื่น ๆ รวมทั้งผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว (visitor) และวีซ่านักเรียน (student) ไม่มีสิทธิทำงานในออสเตรเลีย หากไม่มีวีซ่าทำงานที่ถูกต้อง
การลักลอบทำงานในออสเตรเลียเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบต้องเดินทางออกนอกประเทศทันที
หน่วยราชการไทยในนครซิดนีย์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
เลขที่ 75-77 ชั้น 1 Pitt St. Sydney NSW 2000
โทรศัพท์ : 9241 1075-6 โทรสาร : 9251-5981

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 75-77 ชั้น 2 Pitt St. Sydney NSW 2000
โทรศัพท์ : 9247 7549 โทรสาร : 9251-2465

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
เป็นระยะเวลานานโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณนครซิดนีย์
131 ชั้น 8 macquarie St. Sydney NSW2000
โทรศัพท์ : 9241 2542 โทรสาร : 92478312
เวลาทำการ : 9.30-13.00 น. และ 14.00-17.00 น.

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa