หมวด : MIDDLE EAST / 22-03-2009 Views: 5,512

โอมาน



 

ข้อมูลเบื้องต้น :

ที่ตั้ง โอมาน มีพื้นที่ประมาณ 309,500 ตร.กม. ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของทะเลอาหรับและอ่าวโอมาน ทิศเหนือติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ทิศตะวันตกติดกับซาอุดิอารเบีย ทิศใต้ติดกับเยเมน โอมานมีชายฝั่งทะเลที่ยาวมากประมาณ 1,700 กม.
การปกครอง
ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีสุลต่านเป็นประมุข ปัจจุบันคือ His Majesty Sultan Qaboos bin Said เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 7 เขตใหญ่ และ1 ส่วนย่อย คือ Musandam ซึ่งอยู่ปลายแหลมโอมาน โดยมีสหรัฐเอมิเรตส์คั่นกลาง
เมืองหลวง
กรุงมัสกัต มีประชากรประมาณ 634,000 คน เป็นชาวโอมาน ประมาณ 380,000 คน ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ (ตัวเลขเมื่อ ธ.ค.2546)
ประชากร ประมาณ 26 ล้านคน เป็นชาวโอมาน ประมาณ 1.8 ล้านคน และชาวต่างชาติประมาณ 8 แสนคน
การส่งออก เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน สามารถผลิตได้ 900,000 บาร์เรลต่อวัน 85% ของการส่งออกมาจากการส่งออกน้ำมัน
เขตปกครอง มีพื้นที่ 312,500 ตร.กม. แบ่งเป็น 7 แคว้นใหญ่ และหนึ่งส่วนย่อย คือมูแซน ดัม (Musandam)
ศาสนา อิสลามนิกาย Ibadhi
ภาษา ใช้ภาษาอารบิกเป็นภาษาราชการ แต่ชาวโอมานส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อได้
ภูมิอากาศ โดยทั่วไปมี 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน อุณหภูมิ 31-47 องศาเซลเซียส ระหว่าง เม.ย.-ต.ค.
ฤดูหนาว อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ระหว่าง พ.ย.-มี.ค. ทั้งนี้ยกเว้นภาคใต้ของประเทศจะมีภูมิอากาศแบบมรสุม มีฝนตกเป็นประจำระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ย.
ภูมิประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 82% เป็นทะเลทราย มีที่ราบชายฝั่งทะเล 3% และเทือกเขา 15%
สกุลเงิน ริยัลโอมาร (Rial Omani= RO) อัตราแลกเปลี่ยน 1 RO=2.6 US$ หรือ ประมาณ 105 บาท


ข้อพึงระวัง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถนำเข้าได้เฉพาะผู้เดินทางเข้าประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม ในอัตรา 1 ลิตร/คน
การแต่งกาย ชาวโอมานจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ โดยเฉพาะ สตรีจะแต่งกายมิดชิด ชาวต่างชาติจึงไม่ควรแต่งกายไม่สุภาพ เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น
การถือศีลอด ในช่วงเทศกาลถือศีลอดหรือรอมมาฎอน ประชาชนจะอดอาหาร 1 เดือน โดยไม่ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่งในสถานที่สาธารณะ หรือในรถยนต์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงตก ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ชาวต่างชาติควรเคารพด้วย
การจับมือ ในการติดต่อธุรกิจหรืองานสังคมชาวโอมาน ชายทั่วไปจะทักทายด้วย การจับมือกับแขก ส่วนสุภาพสตรีไม่นิยมจับมือกับแขก

การเดินทางภายในประเทศ
ชาวโอมานนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ ถนนในโอมานเกือบทั่วประเทศเป็นถนนในระดับดีการเข้าเมือง
การติดต่อธุรกิจ
สำหรับนักธุรกิจที่จะติดต่อกับชาวโอมาน ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูร้อน เพราะชาวโอมานจะหยุดพักร้อนเป็นส่วนใหญ่ เพราะอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนบางครั้งสูงถึง 50 องศาเซลเซียส

วีซ่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยสามารถขอวีซ่าได้จากสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทพฯ ได้ หรือขอวีซ่าที่สนามบินกรุงมัสกัต (Visa On Arrival) โดยวีซ่าประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า " No Objection Certificate" (NOC)

วีซ่าสำหรับนักธุรกิจ
กรมตำรวจหรือกรมตรวจคนเข้าเมืองในโอมาน จะเป็นผู้พิจารณาออกให้ วีซ่าประเภทนี้ให้ โดยมีอายุ 30 วัน


วันหยุดและการทำงาน
วันพฤหัสและวันศุกร์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของโอมาน อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนบางแห่งจะเปิดทำงานในวันพฤหัสบดีในช่วงครึ่งเช้า

ภาคราชการทำงานระหว่าง7.30-14.30 น.

ส่วนภาคเอกชน ทำงานระหว่าง 8.00-14.30 น. จากนั้นจะหยุดพักตอนบ่ายและจะเริ่มอีกครั้งในเวลา 17.00-20.00 น. แต่ทั้งนี้บางบริษัทอาจกำหนดช่วงเวลาแตกต่างกันไป


ข้อแนะนำการเดินทาง/ท่องเที่ยวโอมาน :

เวลารับประทานอาหารในโอมานจะแตกต่างจากเวลารับประทานอาหารในประเทศไทย
โดยคนโอมานจะรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 14.30 น. และจะรับประทานอาหารเย็นเวลาประมาณ 21.00 น.
ในโอมานมีร้านขายยาอยู่หลายแห่งและจัดเป็นร้านที่ทันสมัย ราคาไม่สูงนัก และหาซื้อได้ไม่ยาก แต่การซื้อยาบางอย่างอาจต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงควรเตรียมยาติดมาด้วย ส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา เช่นคอนแทคเลนส์ และแว่นตา หาได้ไม่ยาก และมีราคาไม่แพง
การดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
สามารถดื่มน้ำประปาได้ แต่คนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำขวดอนามัยมากกว่า
ควรมีข้อมูลประวัติทางการแพทย์ติดตัวมาด้วยเพื่อใช้ในกรณีจำเป็น
ข้อควรกระทำ

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีคุณภาพดี และราคาถูกกว่าเมืองไทย ระบบไฟฟ้าของโอมานคือ 220 โวลต์ และระบบโทรทัศน์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็สามารถเข้ากับเมืองไทยได้ที่ต่างกันคือในโอมานใช้ปลั๊กไฟแบบสามตา อย่างไรก็ดี เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊กสองขาสามารถสวม adaptor ที่หาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ส่วนโทรศัพท์มือถือหาซื้อได้ง่าย ราคาเฉลี่ยถูกกว่าเมืองไทยและส่วนใหญ่ใช้ระบบ Tri-band ในรูปแบบ Global Service Mobile (GSM) จึงสามารถใช้โทรศัพท์ระบบเดียวกันที่นำมาจากเมืองไทย และสามารถใช้ Sim Card จากเมืองไทยกับโทรศัพท์ที่ซื้อในโอมานได้ นอกจากนี้ การซื้อ Sim Card เพื่อใช้บริการเบอร์โทร.ท้องถิ่นก็สะดวก อย่างไรก็ดีค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูง
สามารถใช้บัตรเครดิต Visa, Master Card, American Express ซึ่งทำมาจากเมืองไทย
ในโอมานได้
ภาคราชการทำงานระหว่าง 7.30 – 14.30 น. ส่วนภาคเอกชนทำงานระหว่าง 8.00 -14.30 น. จากนั้นจะหยุด และเริ่มทำงานอีกครั้งในเวลา 17.00 - 20.00 น. แต่ทั้งนี้ บางบริษัทอาจกำหนดช่วงเวลาแตกต่างกันไป วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ของโอมาน อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนบางแห่งจะทำงานในวันพฤหัสบดีในช่วงครึ่งวัน
ข้อไม่ควรทำ

ไม่ควรนำสิ่งเหล่านี้เข้าประเทศโอมาน

ยาเสพติด อาวุธ เคมีภัณฑ์อันตราย
สื่อต่างๆ ที่มีรูปโป๊ หรือขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
สตรีจึงควรแต่งกายมิดชิดเรียบร้อยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสวมชุดกระโปรงยาวคลุมหัวเข่า หรือสูทที่ใช้กางเกงขายาวแทนกระโปรงในสถานที่สำคัญหรืองานที่เป็นทางการต่างๆ ทั้งนี้ สตรีต่างชาติต้องคลุมศีรษะเวลาเข้าชมมัสยิด
คัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรลบหลู่
ในช่วงถือศีลอดหรือรอมมาฎอน ประชาชนจะอดอาหาร 1 เดือน โดยไม่ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่งในสถานที่สาธารณะ หรือในยานพาหนะ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตก ซึ่งถือเป็นกฎหมาย ชาวต่างชาติควรเคารพด้วย
ในการแนะนำตัวหรือทักทายคนโอมานจะใช้การจับมือแบบตะวันตก แต่ไม่นิยมจับมือกับเพศตรงข้าม
ควรปฏิบัติต่อสตรีมุสลิมชาวพื้นเมืองอย่างให้เกียรติและระมัดระวัง เช่นไม่ควรจ้องมองเป็นเวลานาน
ไม่ควรถ่ายรูปคนพื้นเมืองโดยไม่ขออนุญาติก่อน อย่างไรก็ดี การถ่ายรูปสามารถทำได้โดยทั่วไป ยกเว้นสถานที่หวงห้ามบางแห่ง เช่นค่ายทหาร หรือภายในบริเวณสนามบิน
การดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโอมาน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
(Royal Thai Embassy)
Villa No. 1339, Way no. 3017, Shati Al Qurum,
P.O. Box 60 MQ Post Coad 115,
Muscat, Sultanate of Oman
โทรศัพท์ (968) 2649-5250, (968) 2460-2684-5 โทรสาร (968) 2460-5714
เวลาทำการ
วันเสาร์ - พุธ เวลา 7.30 - 14.30 น.
หยุดวัน พฤหัส - ศุกร์
E-mail : thaimet@omantel.net.om


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052






ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
แอร์ฟรานซ์เตรียมเปิดตัวพื้นที่เช็คอินใหม่โดยเฉพาะสำหรับลูกค้า La Première ที่ Paris CDG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่สนามบิน ...
สายการบิน Austrian Airlines เตรียมขยายตารางเที่ยวบินในฤดูหนาวนี้ ด้วยความจุใหม่ของเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 จำนวน 2 ...
สายการบิน China Eastern Airlines ร่วมมือกับ Shanghai Disney Resort เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ ในธีม Zootopia เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสวนสนุก ...
สายการบินอลาสกา แอร์ไลน์  นำเสนออาหารจานร้อนบนเที่ยวบินอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมและห้องโดยสารหลักสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ระยะทางมากกว่า ...
สายการบินเอมิเรตส์เตรียมนำเสนอบริการสำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ เนื่องในวันไวน์สากลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2024  สายการบินจะเปิดตัวไวน์วินเทจที่หายากในฤดูร้อนนี้  ...



visa