หมวด : FARE LINE / 03-08-2010 Views: 2,775

ฮ่องกง / กวางเจา Limited Edition 8500 รวมภาษี
ขายหมดแล้วจ้า

HONGKONG 8500 รวมภาษี (จำกัดจำนวน)

ปสายการบิน และเส้นทาง ประเภทตั๋ว
ชั้นโดยสาร
จำนวนผู้โดยสาร และ ราคาตั๋วเครื่องบิน
TG THAI AIRWAYS การบินไทย
เดินทางจาก
BKK Bangkok,Suvarnnabhumi (BKK)
จุดหมาย
HKG Hongkong  (HKG)
ตั๋ว ไปกลับ
ชั้น ประหยัด *

ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน
รวม 1 ท่าน
฿8500
ภาษีสนามบินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
฿0.00
รวมเป็นเงิน (THB) ฿8,500.00

รวมภาษี Included Taxes:
เงื่อนไข : ตั๋วมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ลงวันที่ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี และไม่สามารถใช้อัปเกรดได้ และงดการเปลี่ยนวันเดินทาง Valid Flight Date show

การสำรองที่นั่ง
ท่านสมาชิก และผู้โดยสารทั่วไปสามารถโทรศัพท์มายัง Customer Service 026520688 ระบบอัตโนมัติ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางได้ถึง 30 ตุลาคม 2553 สำหรับการเดินทางออก

เมื่อพนักงานได้รับชือและวันเดินทางแล้ว ทางเราจะทำการจองให้ท่านและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันเดียวกันและ จะให้สมาชิกหรือผู้โดยสารทำการออกตั๋วในวันถัดไป เนื่องจากโควต้ามีจำนวนจำกัดในการทำโปรโมชั่น ทางบริษัท จะต้องเร่งรัดในการให้ออกตั๋วโดยสารกวางเจา 8900 รวมภาษี (จำกัดจำนวน)
สายการบิน และเส้นทาง ประเภทตั๋ว
ชั้นโดยสาร
จำนวนผู้โดยสาร และ ราคาตั๋วเครื่องบิน
TG THAI AIRWAYS การบินไทย
เดินทางจาก
BKK Bangkok,Suvarnnabhumi (BKK)
จุดหมาย
CAN กวางเจา  (CAN)
ตั๋ว ไปกลับ
ชั้น ประหยัด *

ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน
รวม 1 ท่าน
฿8900
ภาษีสนามบินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
฿0.00
รวมเป็นเงิน (THB) ฿8,900.00

รวมภาษี Included Taxes:
เงื่อนไข : ตั๋วมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ลงวันที่ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี และไม่สามารถใช้อัปเกรดได้ และงดการเปลี่ยนวันเดินทาง Valid Flight Date show

การสำรองที่นั่ง
ท่านสมาชิก และผู้โดยสารทั่วไปสามารถโทรศัพท์มายัง Customer Service 026520688 ระบบอัตโนมัติ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางได้ถึง 30 ตุลาคม 2553 สำหรับการเดินทางออก

เมื่อพนักงานได้รับชือและวันเดินทางแล้ว ทางเราจะทำการจองให้ท่านและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันเดียวกันและ จะให้สมาชิกหรือผู้โดยสารทำการออกตั๋วในวันถัดไป เนื่องจากโควต้ามีจำนวนจำกัดในการทำโปรโมชั่น ทางบริษัท จะต้องเร่งรัดในการให้ออกตั๋วโดยสาร

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...
3,795 บาท ไปกลับ บินเครื่องลำใหญ่ A330 - 900 จองด่วนวันนี้กับ ไทยไลออนแอร์ วันหยุดยาวนี้ที่ยังว่างเยอะ ราคาประกันวันต่อวัน ...
Enjoy Autumn  ลดทุกเมือง พร้อมเดินทางได้ถึง ปี 2020 กันเลยทีเดียว  ออกตั๋ววันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน  ...visa