หมวด : ขอหนังสือเดินทาง / 03-06-2015 Views: 1,483

การตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน ปลอมหรือไม่ update 02/02/2015
ขั้นตอนการจองตั๋วและตรวจสอบตั๋วว่าใช้เดินทางได้จริงหรือไม่

เนื่องจากข่าวมี
Electronic Ticket ปลอมระบาดตามสื่อต่างๆ และส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วกับตัวแทนจำหน่าย และไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดและมารู้ตัวอีกทีเมื่อเอเย่นต์ปิดตัวหนีไป ทางบริษัทฯ TG191 ขอแนะนำการตรวจสอบตั๋วอย่างง่ายๆ ว่าเดินทางได้ชัวร์ ป้องกันการถูกพวกมิจฉาชีพ หลอกลวงได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

- เมื่อท่านได้สำรองที่นั่งผ่านทางเอเย่นต์(ตัวแทนจำหน่าย)  อาจจะทางโทรศัพท์ หรือ ทางระบบออนไลน์ สิ่งที่ท่านจะได้จากเอเย่นต์จากการสำรองที่นั่งครั้งแรกคือ ใบจองตั๋ว และ รายละเอียดการชำระเงิน หรือกรณีจองออนไลน์ท่านก็จะได้รับใบยืนยันแบบจองออนไลน์ โดยหน้าตาแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน ใบจองดังกล่างนี้ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน แต่เป็นใบยืนยันว่าท่านได้จองตั๋วแล้วเท่านั้นในราคาที่ตกลงกัน ณ เวลานั้นกับเอเย่นต์ที่ท่านติดต่อ  โดยเอเย่นต์จะให้วันกำหนดชำระเงินท่านไว้เพื่อชำระเงิน ทั้งทางบัตรเครดิต และการโอนเงิน


ตัวอย่างใบจอง ที่จองผ่านระบบสำรองที่นั่ง กาลิเลโอ 


ตัวอย่างใบจองของระบบจองตั๋ว Amadeus

 


-
เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว ท่านจะได้รับเอกสารสำคัญในการขึ้นเครื่องของท่านคือ Electronic Ticket หรือ อีติ๊กเก็ต นั่นเอง Electronic Ticket คือตั๋วเดินทางแบบ Electronic คือชื่อของท่าน และการเดินทางของท่านจะทำการบันทึกที่สายการบิน และไม่จำเป็นต้อง พิมพ์ลงตั๋วฉบับแดงๆ เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป โดยเอเย่นต์สามารถทำการเรียกข้อมูลผ่านระบบ และพิมพ์ให้ท่านผ่านกระดาษ A4 ธรรมดาแค่นั้น หรือแค่ส่งอีเมล์ให้ท่าน และไปยื่นตอนทำการเช็คอินเท่านั้น บางทีไม่จำเป็นต้องนำตั๋วที่พิมพ์ออกมาไปเช็คอินด้วยซ้ำไป แค่แจ้งชื่อนามสกุลให้เจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน หากตรวจสอบว่าท่านมีชื่อและตรงกับหนังสือเดินทางก็สามารถเดินทางได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ElecEletronic Ticket ที่ท่านได้รับจะมีหมายเลขบัตรโดยสาร ซึ่งหมายเลขบัตรโดยสารนี้จะเป็นการยืนยันว่าท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  โดยสายการบินจะเป็นคนให้เบอร์บัตรโดยสารนี้ผ่านระบบการออกตั๋ว และมีการหัก บัญชีกับแล้วกับทางตัวแทนจำหน่ายนั้นๆ แล้ว ซึ่งประกอบด้วยเลข 13 หลัก หากไม่มีหมายเลขดังกล่าว กรณีไม่ได้เลข 13 หลัก ขอให้ท่านทวงถามเอกสารดังกล่าวๆ จากตัวแทนจำหน่ายนั้นๆ กรณีไม่ได้รับเอกสารที่สมบูรณ์ ตัวอย่าง Electronic Ticket ซึ่งใน Eticket ประกอบด้วยรหัส สำรองที่นั่งจากระบบ รหัสจากทางสายการบิน และเบอร์ตั๋ว

ตัวอย่าง E ticket ที่ออกโดยระบบ กาลิเลโอ

ตัวอย่าง Eticket ที่ออกผ่านระบบ Amadeus- กรณี Electronic Ticket ปลอม ทางตัวแทนจำหน่ายอาจจะออกเอกสารปลอมให้ท่านและเลข 13 หลักปลอม กรณีที่เราไม่มั่นใจในตัวแทนจำหน่ายที่เราซื้อ บริษัทฯ ขอแนะนำการตรวจสอบเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนนี้

ปกติตัวแทนจำหน่ายจะใช้ระบบสำรองที่นั่งหลัก
3 ระบบ ในการสำรองที่นั่ง โดยระบบสำรองที่นั่งเหล่านี้จะมีระบบการตรวจสอบการเดินทาง โดยสามารถใส่รหัสสำรองที่นั่งจากตัวแทนจำหน่าย ประกอบกับ นามสกุล และเช็คเข้าผ่านระบบ โดยเข้าไปสู่ Menu Electronic Ticket  เบื้องต้นเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถดูตั๋วของท่านได้ตลอด 24 ชม . ได้อย่างง่ายดาย

Link ที่ทำการเข้าตรวจสอบ