หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 30-10-2015 Views: 1,207

การบินไทยพร้อมพนักงานจิตอาสาดูแลผู้แสวงบุญฮัจย์เดินทางสู่ซาอุดีอาระเบียด้วยความประทับใจบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธวาสไปยังท่าอากาศ
ยานมะดีนะห์ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อประกอบพิธีฮัจย์ได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และประทับใจ
ในการเดินทาง โดยในปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม 15 เที่ยวบิน สามารถขนส่งผู้แสวงบุญได้รวม
จำนวน 4,335 คน

บริษัท ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ลูกเรือและพนักงานจิตอาสาจากฝ่ายต่างๆ พร้อมใจกันที่จะร่วมอำนวย
ความสดวกและบริการด้วยใจแก่ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้ ตั่งแต่บริการเช็คอิน
ตรวจรับบัตรโดยสารโหลดสัมภาระเดินทางไปจนถึงขึ้นเครื่องบิน และตลอดเส้นทางการบินนั้นบริษัทได้จัด
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรวมถึงลูกเรือจิตอาสาไว้คอยดูแลและบริการผู้แสวงบุญให้ได้รับความสดวก
สบายและประทับใจตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินพิเศษที่ผลิด
โดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้
รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้แสวงบุญทุกท่านได้รับความสดวกสบาย
อย่างเต็มที่ตลอดการเดินทางด้วยความประทับใจ
- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ OCTOBAR 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
แอร์ฟรานซ์เตรียมเปิดตัวพื้นที่เช็คอินใหม่โดยเฉพาะสำหรับลูกค้า La Première ที่ Paris CDG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่สนามบิน ...
สายการบิน Austrian Airlines เตรียมขยายตารางเที่ยวบินในฤดูหนาวนี้ ด้วยความจุใหม่ของเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 จำนวน 2 ...
สายการบิน China Eastern Airlines ร่วมมือกับ Shanghai Disney Resort เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ ในธีม Zootopia เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสวนสนุก ...
สายการบินอลาสกา แอร์ไลน์  นำเสนออาหารจานร้อนบนเที่ยวบินอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมและห้องโดยสารหลักสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ระยะทางมากกว่า ...
สายการบินเอมิเรตส์เตรียมนำเสนอบริการสำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ เนื่องในวันไวน์สากลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2024  สายการบินจะเปิดตัวไวน์วินเทจที่หายากในฤดูร้อนนี้  ...visa