หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 18-12-2015 Views: 1,245

การบินไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนเยาวชนไทยคว้าชับในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ปี 2558
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับแก่ผู้แทนยาวชนไทย ในการคว้าชัยจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี 2558 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ วิชาฟิสิกส์โอลิมปิก ณ สาธารณรัฐอินเดีย ได้รับรางวัล 1 เหรืยญทอง 4 เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงวิชาชีววิทยาโอลิมปิก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ได้รับรางวับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน วิชาเคมีโอลิมปิก ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3เหรียญเงิน วิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้รับรางวัล 4เหรียญเงิน วิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง และวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) สนับสนุนบัตรโดยสารแก่คณะผู้แทนยาวชนไทยเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการบินไทยทั่วโลก และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนเยาวชนไทยได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทสไทย

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ DECEMBER 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) จะเปิดตัวเที่ยวบินรายวันระหว่างสิงคโปร์และสนามบินนานาชาติต้าซิงของปักกิ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน ...
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอร์แคนาดาจะให้บริการเที่ยวบินตรงตามฤดูกาลอีกครั้งจากโตรอนโต ...
ลุฟท์ฮันซ่าได้ประกาศขยายการให้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนเที่ยวบินในเที่ยวบินระยะสั้นและระยะกลาง ข้อเสนอความบันเทิงบนเที่ยวบิน ...
สายการบิน Korean Air ได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการไปยังประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในบางเส้นทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น สายการบินจะกลับมาให้บริการเส้นทางปูซาน-เซี่ยงไฮ้ผู่ตง ...
สายการบินเอทิฮัด  ได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากสนามบินนานาชาติซาเยด (AUH) อาบูดาบีไปยังชัยปุระ (JAI) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ...visa