_LANG_32 : FARE LINE / 03-09-2019 Views: 10,095

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตั๋วกรุป๊ หรือ การจองตั๋วหมู่คณะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตั๋วกรุป๊ หรือ การจองตั๋วหมู่คณะ
มารู้จักตั๋วหมู่คณะ หรือตั๋วกรุ๊ปกัน ค่ะ ตั๋วกรุ๊ปคือตั๋วกลุ่มที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือแล้วแต่สายการบินกำหนดว่าต้องจองขั้นต่ำกี่คน  

ตั๋วกรุ๊ปเหมาะกับใคร

ตั๋วกรุ๊ปหรือหมู่คณะ จะเหมาะสมกับการจัดท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ซึ่งยังไม่สามารถระบุว่าใครไปได้บ้างหรือใครจะไปแล้วถอนตัวเปลี่ยนคน โดยตั๋วกรุ๊ปจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ และจำนวนคนได้ จนกว่าจะมีการออกบัตรโดนสารอย่างเป็นทางการ

ตั๋วกรุ๊ปถูกกว่าตั๋วที่ซื้อเดี่ยวๆ ใช่หรือไม่ ?

เป็นคำถามยอดฮิตของผู้โดยสาร ซึ่งบางคนเข้าใจว่าการจองเป็นหมู่คณะ จะถูกกว่าการซื้อเดี่ยว ซึ่งจะมีถูกกว่าเป็นบางสายการบิน และบางสายการบินจะแพงกว่าตั๋วเดี่ยวหรือช่วงโปรโมชั่นที่สายการบินจัด เช่นการบินไทยเป็นต้น โดย 90 % ตั๋วกรุ๊ปจะแพงกว่าตั๋วโปรโมชั่นที่จัด ส่วนสายอื่นๆ มีถูกกว่าบ้างแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่

ขั้นตอนการจองตั๋วกรุ๊ป
หากท่านมีกรุ๊ป หรือการเดินทางเป็นหมู่คณะ เราสามารถให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบที่นั่งว่างโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.กำหนดวันเดินทางพร้อมเที่ยวบินที่เป็นไปได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อทำการเช็คที่นั่งว่างจากสายการบิน
2.แจ้งผลการเช็คว่าว่างหรือไม่ว่าง ผู้โดยสารตกลงจอง ทางบริษัทฯ จะทำเรื่องส่งจองจริงและออกรหัสยืนยันสำหรับกรุ๊ปดังกล่าว
3. บริษัทฯ กำหนดวันเก็บค่าจอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเก็บของสายการบิน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400 บาท ต่อคน
4. บริษัทฯ กำหนดเก็บเงินค่าวางมัดจำ โดยจะต้องจำนวนที่แท้จริงโดยสามารถลดลงได้จากกรุ๊ปที่จองไป เช่นจองไป 40 แต่กำหนดจ่ายเงินมัดจำอาจจะเหลือแค่ 35 ที่ก็ได้
5. กำหนดการส่งรายชื่อเพื่อใส่เข้าไปในกรุ๊ปเพื่อทำการตรวจสอบ 
6. กำหนดการชำระจำนวนเงินเต็มทั้งหมด 

โดยระยะเวลาของกรุ๊ปหลังจากที่จองแล้วอาจจะต้องออกตั๋วหรือตามตารางการวางเงินประมาณ 2 เดือนหรือต่ำกว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางและการจองของท่าน

ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการสำรองที่นั่งต่างๆ ได้ที่เบอร์โทร 026520688 ได้ตลอดเวลาทำการ

TG191.COM

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก ถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย ...
สายการบินฟินแอร์ ประกาศขึ้นค่าบัตรโดยสารทั้งชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ เที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ​ ทุกเที่ยวบิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น ...
ข่างดีสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ แคนาดา โดยสายการบินแอร์แคนาดา ประกาศขยายเครือข่ายการบิน โดยเพิ่มเส้นทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...visa