หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 29-04-2016 Views: 1,407

การบินไทยรับรางวัลสุริยศศิธรปฏิทินดีเด่นรองชนะเลิศ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นรองชนะเลิศ ชนิดปฏิทินแขวน ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในชื่อชุด "A Circle of Journey" จากการประกวด ปฏิทินดีเด่นรางวับ "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

สำหรับปฏิทินการบินไทย ประจำปี 2559 ชุด "A Circle of Journey"ได้นำลักษณะเด่นของการเขียนตัวอักษรของไทยผสานเข้ากับแนวคิดการนำเสนอช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละเดือนของแต่ละจุดหมายปลายทางของการบินไทย โดยนำเสนอผ่านตัวเลขไทยในแต่ละเดือน นำมาร้อยเรียงเป็นตัวเลขที่มีหัวกลมด้วยผืนผ้าไหมซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการบินไทยที่พาคุณไปในสถานที่ที่ดีที่สุดบนพื้นโลกผ่านผืนฟ้าด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

อนึ่ง รางวัลสุริยศศิธรเป็นรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ลงทุนสร้างสรรค์สื่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดการประกวดปฏิทินและได้จัดการประกวดปฏิทินติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2524 เป็นต้นมา

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ APRIL 2016

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) จะเปิดตัวเที่ยวบินรายวันระหว่างสิงคโปร์และสนามบินนานาชาติต้าซิงของปักกิ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน ...
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอร์แคนาดาจะให้บริการเที่ยวบินตรงตามฤดูกาลอีกครั้งจากโตรอนโต ...
ลุฟท์ฮันซ่าได้ประกาศขยายการให้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนเที่ยวบินในเที่ยวบินระยะสั้นและระยะกลาง ข้อเสนอความบันเทิงบนเที่ยวบิน ...
สายการบิน Korean Air ได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการไปยังประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในบางเส้นทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น สายการบินจะกลับมาให้บริการเส้นทางปูซาน-เซี่ยงไฮ้ผู่ตง ...
สายการบินเอทิฮัด  ได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากสนามบินนานาชาติซาเยด (AUH) อาบูดาบีไปยังชัยปุระ (JAI) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ...visa