หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 11-06-2016 Views: 1,001

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2559 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศ เกียรติคุณแก่พนักงานและผู้แทนโครงการ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและบริษัทฯ ตลอดจนมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พนักงานที่บุตร-ธิดา มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยมีนายอารีพงค์ ภู่ชอุ่ม ประฐานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ นายจรัมพร โชติกเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสครบรอบ 56 ปี

นอกจากนี้ บริษัท การบินไทยฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้แก่บริษัทฯ และสังคมดังนั้นในปี 2559 นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน และผู้แทนโครงการที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและบริษัทฯ ตลอดจนมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พนักงานที่บุตร-ธิดา มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีอีกด้วย

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ JUNE 2016

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
แอร์ฟรานซ์เตรียมเปิดตัวพื้นที่เช็คอินใหม่โดยเฉพาะสำหรับลูกค้า La Première ที่ Paris CDG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่สนามบิน ...
สายการบิน Austrian Airlines เตรียมขยายตารางเที่ยวบินในฤดูหนาวนี้ ด้วยความจุใหม่ของเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 จำนวน 2 ...
สายการบิน China Eastern Airlines ร่วมมือกับ Shanghai Disney Resort เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ ในธีม Zootopia เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสวนสนุก ...
สายการบินอลาสกา แอร์ไลน์  นำเสนออาหารจานร้อนบนเที่ยวบินอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมและห้องโดยสารหลักสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ระยะทางมากกว่า ...
สายการบินเอมิเรตส์เตรียมนำเสนอบริการสำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ เนื่องในวันไวน์สากลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2024  สายการบินจะเปิดตัวไวน์วินเทจที่หายากในฤดูร้อนนี้  ...visa