หมวด : ข่าวสาร TG191 UPDATE / 05-10-2017 Views: 1,862

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม No Showสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม No Show
บางกอกแอร์เวย์  เริ่มใช้กฎเหล็ก ในการเก็บค่าธรรมเนียม No Show หรือ ค่าธรรมเนียม ที่ไม่ไปแสดงตัวเวลาเช็คอินแล้ว โดยมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

No Show หรือ การไม่ไปแสดงตัวเวลาเช็คอิน อธิบายง่ายๆ คือ ซื้อตั๋ววันนี้ รอบ 12.00 น. แต่ด้วยติดธุระ เลยไม่สามารถเดินทางได้ เลยไม่ไปเช็คอิน และไม่ได้แจ้งทางศูนย์บริการสำรองที่นั่ง โดยสายการบินจะตัดผู้โดยสารคนนี้ว่า สถานะ No Show คือ 25 - 30 นาที ก่อนเครื่องออก และปิดเช็คอิน

ผลเสียที่เกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่มาเช็คอินคือ เกิดภาระค่าใช้จ่าย หรือ เสียโอกาสในขายที่นั่งให้กับผุ้โดยสารที่ต้องการเดินทาง หรือการสั่งอาหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งบางสายการบิน จะเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้แพงมาก หรือไม่บางสายการบินก็จะปรับตั๋วใบนั้นเป็นแบบไม่มีมูลค่าใดๆ โดยไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกเลย ในการซื้อตั๋วเครื่องบินเราต้องตรวจสอบทุกครั้งว่ากฎข้อนี้เป็นอย่างไร เพราะบางทีคนเราก็มีเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน

ค่าธรรมเนียม ของบางกอกแอร์เวย์ มีรายละเอียดดังนี้

ภายในประเทศ
ค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อขา สำหรับชั้นประหยัด และ 1000 บาท ต่อขา สำหรับชั้นธุรกิจ

ระหว่างประเทศ International 

1000 บาท ต่อขา สำหรับชั้นประหยัด 2000 บาท สำหรับชั้นธุรกิจ

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับตั๋วที่อนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ท่านแจ้งพนักงานสำรองที่นั่งของเราทุกครั้งหากมีการเลื่อนวันเดินทาง

TG191.COM

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
กลับมาอีกแล้วกับสายการบิน Qantas Airways  บินตรงสู่ซิดนีย์ และแยกออกไปยังเมืองต่างๆ ในออสเตรเลียและโอ๊คแลนด์ ลดราคารับเดือนมีนาคมแล้ววันนี้  ...
เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินไทยได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่าย และแผนกสำรองที่นั่ง ในการขอสงวนสิทธิ์ ในการรับสำรองที่นั่งและจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับ ...
มหกรรมลดแลกแจกแถม การบินไทยออกโปรโมชั่นจองด่วนถึง 25 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น เดินทางได้สองช่วงคือ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน ...
เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676 ซึ่งมีกำหนดการออกจากไทยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08.00 ถึงที่นาริตะ ...
อิสตันบูล เมืองในฝันของหลายๆ ท่าน สายการบินรอยัลจอแดนมาทำฝันให้เป็นจริง โดยลดราคา เริ่มต้นต่ำสุด 4,000 บาท ไม่รวมภาษี รวมๆ ...visa