หมวด : ข่าวสาร TG191 UPDATE / 08-03-2018 Views: 4,743

การบินไทย ห้ามคนอ้วน รอบเอวมากกว่า 56 นิ้ว ขึ้นเครื่อง 787-900การบินไทย ห้ามคนอ้วน รอบเอวมากกว่า 56 นิ้ว ขึ้นเครื่อง 787-900
เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินไทยได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่าย และแผนกสำรองที่นั่ง ในการขอสงวนสิทธิ์ ในการรับสำรองที่นั่งและจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับ Obese Passenger (ซึ่งหมายถึงผู้โดยสารที่มีรอบเองมากกว่า 56 นิ้ว) ซึ่งไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้ (Airbag Seatbelt) รวมถึงผู้โดยสารที่มีทารกเดินทางพร้อมกัน และนั่งตัก Infant Lap-held บนที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-900 ดรีมไลน์เนอร์รุ่นล่าสุด  ทั้งนี้ในชั้นประหยัดยังไม่ได้มีกฎห้ามมาแต่อย่างใด

โดยกฎข้อนี้ได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมาเพื่อถือปฏิบัติ

สำหรับผู้โดยสารที่มีทารกนั่งตัก ได้มีหลายสายการบินด้วยกันที่ห้ามนั่งชั้นธุรกิจเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัย เช่นสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ในรุ่นเครื่องบินแบบ Airbus A350 เป็นต้น

Obese Passenger ผู้โดยสารที่น้ำหนักเกิน จะมีข้อกำหนดอย่างไรในการเดินทาง หลายๆ สายการบินได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารประเภทนี้ต่างกัน โดยไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นลักษณะขอความร่วมมือเช่น ในชั้นประหยัด อาจจะต้องซื้อที่นั่งสองที่ติดกัน โดยเป็น Special Seat ซึ่งกรณีนี้ส่วนมากเมื่อเทียบกับชั้นธุรกิจแล้ว ส่วนมากผู้โดยสารจะเลือกเป็นชั้นธุรกิจไปเลยเนื่องจากราคาไม่ต่างกัน และยืดขาได้ยาวกว่าที่จะซื้อสองที่นั่งติดกันในชั้นประหหยัด

หลายสายการบินได้พยายามหาตัวเลือกเช่นเพิ่มเป็นชั้น Economy Plus หรือ พรีเมียม Economy เพื่อเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงเกินไปสำหรับคนน้ำหนักเกิน

สำหรับผู้โดยสารที่ตัวใหญ่มากๆ ขอให้ท่านปรึกษาแผนกสำรองที่นั่งทุกครั้งเนื่องจากสายการบินต่างๆ มีนโยบายไม่เหมือนกัน หรือมีข้อกำหนดเช่นเสนอให้ซื้อที่นั่งที่สองในราคาที่ประหยัดขึ้นเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง และเพือความปลอดภัยในการเดินทาง

TG191.COM
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ wifi บนเครื่องบิน โดยมีเรทอัตราใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาคือ ...
  Let's Go to China โปรใหม่ล่าสุดของการบินไทย  ราคารวมภาษีแล้ว เปิดจองแล้ว วันนี้ เริ่มมีผลจองวันที่ ...
ดูไบ ประหยัดสุดด้วยสายการบินโอนมานแอร์ เวลาดีบินเช้าถึงบ่าย และขากลับสามารถกลับเย็นได้ ไม่ต้องบินอ้อมเพื่อรับราคาถูกที่สำคัญบินด้วยเครื่อง ...
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงปรับปรุงใหม่ของบริษัทฯ การบินไทย จำกัดมหาชน มีผลบังคับใช้สำหรับตั๋วที่ออกวันที่ ...
ช่วงนี้ใครหาตั๋วไปญี่ปุ่น การบินไทย โตเกียว กับ นาโกย่า มาเลือกโปรกันเลยเพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มการเดินทางของท่าน ว่าอันไหนถูกสุด ...visa