หมวด : FARE LINE / 19-11-2018 Views: 684

การบินไทย ลดไปไทเป ด้วยเที่ยวบิน TG632 / 633การบินไทย ลดไปไทเป ด้วยเที่ยวบิน TG632 / 633
ตั๋วถูกๆ ของการบินไทย ก็มีนะคะ เส้นทางไทเป การบินไทยจัดโปรโมชั่นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการเดินทางหลากหลาย Passion  ทั้งแบบ เดี่ยวและ แบบคู่ และแบบกลุ่มเดินทาง เรามาดูกันเลยว่าโปรโมชั่น TG632-TG633 เป็นอย่างไรกัน ?

โปรโมชั่นนี้ จะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินดังนี้
ขาไป  TG632  โดยจะเดินทางในเวลา 8.45 และถึงไทเป 12.45  (ตารางนี้มีบินทุกวัน)
ขากลับ TG633 โดยจะเดินทางในเวลา 13.55 ถึงกรุงเทพมหานคร 16.50 (ตารางนี้มีบินทุกวัน)
ตารางราคาโปรโมชั่น เส้นทางไทเป ของสายการบินไทย
ราคาสำหรับเดินทาง
1 คน ขึ้นไป
ราคาสำหรับเดินทาง
2 คนขึ้นไป
ราคาสำหรับเดินทาง
6 คนขึ้นไป
หมายเหตุ
12,385
รวมภาษี
W
จองล่วงหน้า 30 วัน
11,170
รวมภาษี
W
10,670
รวมภาษี
W
ราคามี 3 ระดับ


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ถูกจนใจสั่น เกาหลีถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับสายการบินแบบ Full Service 11,600 บาท เท่านั้น จองด่วนภายในวันที่ 25 สิงหาคม ...
ข่าวด่วน สายการบิน China Southern (CZ) ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากมีเหตุใต้ฝุ่นแอมพิลพัดเข้าเชี่ยงไฮ้อย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถทำการบินได้  ...
 พร้อมแล้วสำหรับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดการบินไทย  Fly Smart with Thai โดยเปิดให้จองแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม ...
ประกาศแล้ว อย่างเป็นทางการ หลังจากที่อั้นน้ำหนักมานาน นน. 20 กิโลกรัม  ให้เพิ่มอีก 10 กิโลกรัม ทันทีสำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารตั้งแต่ ...
ลด 5 วันเท่านั้น วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม  2019  ANA ลดราคาทุกเส้นทางในญี่ปุ่น โดยราคาจะลดตั้งแต่วันที่  ...visa