หมวด : FARE LINE / 29-01-2019 Views: 1,327

บินสู่ฮ่องกงด้วย CX สายการบินหลัก 7,445 บาท เท่านั้นบินสู่ฮ่องกงด้วย CX สายการบินหลัก 7,445 บาท เท่านั้น
คาเธร์แปซิฟิค ลดราคาไปฮ่องกง แบบจำกัดเที่ยวบิน ราคาเริ่มต้นที่ 7,445 บาท รวมภาษีแล้ว ท่านสามารถจองออนไลน์ผ่านทางระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ โทรเข้ามาสำรองที่นั่งที่ 026520688 หรือ @tg191 ผ่านไลน์ได้ตลอดเวลา
สายการบิน Cathay Pacific Airways
ราคาบัตรโดยสาร 7,445 บาท (รวมภาษี)
การออกบัตรโดยสาร วันนี้  - 31 มีนาคม 2019
วันที่อนุญาตให้เดินทาง 01 มกราคม 2019 - 31 มกราคม 2019
06 กุมภาพันธ์ 2019 - 04 เมษายน 2019
15 เมษายน 2019 - 15 พฤษภาคม 2019
19 พฤษภาคม 2019 - 24 กรกฎาคม 2019 และ 28 กรกฎาคม 2019 - 07 สิงหาคม 2019
และ 11 สิงหาคม 2019 - 30 กันยายน 2019
การขอคืนเงินหาไม่ได้ใช้ตั๋ว สามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียม 4,500 บาท ในการขอคืนบัตรโดยสาร
กรณีเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน สามารถทำได้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาทต่อครั้ง
อายุบัตรโดยสาร 7 วัน
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 30 กิโลกรัม
ข้อจำกัดเรื่องเที่ยวบินขาออก ขาออกจากฮ่องกง ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบิน CX616 / CX614 / CX656 / CX654 เท่านั้น
ข้อจำกัดเรื่องเที่ยวบินขากลับ สามารถเลือกกลับได้ทุกเที่ยวของสายการบิน CX ภายในระดับราคาเดียวกัน
ช่องทางการจอง โทรศัพท์ 026520688 Line : @tg191 หรือ www.tg191.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

visa