เปรียบเทียบราคาตั๋ว BKK - CAN ทุกสายการบิน
สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา
สายการบิน เส้นทาง - จุดหมาย ฿ ราคาตั๋ว
เที่ยวเดียว/ไปกลับ
KQ
เคนย่า สุดคุ้มไปกวางเจา น้ำหนักเพียบ
BKK - CAN
กวางเจา Guangzhou ชั้นประหยัด เริ่มต้น รวมภาษี
Check/7,960
ชั้นประหยัด
KQ
เคนย่า สุดคุ้มไปกวางเจา น้ำหนักเพียบ
BKK - CAN
กวางเจา Guangzhou (ชั้นธุรกิจ) เริ่มต้น รวมภาษี
Check/14,950
ชั้นธุรกิจ
visa