เปรียบเทียบราคาตั๋ว BKK - FUK ทุกสายการบิน
สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา
สายการบิน เส้นทาง - จุดหมาย ฿ ราคาตั๋ว
เที่ยวเดียว/ไปกลับ
VN
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์ ถูกทุกเส้นทาง
BKK - FUK
ฟุคุโอกะ Fukuoka
Check/8,450
ชั้นประหยัด
OZ
Asiana Airline Promotion
BKK - FUK
ฟุคุโอกะ
Check/10,350
ชั้นประหยัด
JL
ตั๋วเครื่องบิน เจแปน แอร์ไลน์ Japan Airline Ticket
BKK - FUK
ฟุคุโอกะ (ราคาเริ่มต้น แบบไม่รวมภาษี)
Check/10,800
ชั้นประหยัด
TG
Rainy Season ลดแหลกการบินไทยถึงปี 2020
BKK - FUK
ฟุคุโอกะ
Check/16,030
ชั้นประหยัด
visa