เปรียบเทียบราคาตั๋ว BKK - ICN ทุกสายการบิน
สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา
สายการบิน เส้นทาง - จุดหมาย ฿ ราคาตั๋ว
เที่ยวเดียว/ไปกลับ
HX
รวมราคาสายการบิน Hongkong Airlines
BKK - ICN
โซล Seoul
Check/10,555
ชั้นประหยัด
visa