เปรียบเทียบราคาตั๋ว BKK - PEK ทุกสายการบิน
สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา
สายการบิน เส้นทาง - จุดหมาย ฿ ราคาตั๋ว
เที่ยวเดียว/ไปกลับ
HX
รวมราคาสายการบิน Hongkong Airlines
BKK - PEK
Pekking ปักกิ่ง
Check/8,365
ชั้นประหยัด
visa