หมวด : FARE LINE / 28-01-2020 Views: 2,207

โอมานแอร์ WY ลดกระหน่ำไปรัสเซียโอมานแอร์ WY ลดกระหน่ำไปรัสเซีย
ลดเหลือ 14,855 บาท เท่านั้นรวมภาษี เส้นทางมอสโคว์ ออกตั๋ววันสุดท้ายวันที่ 31 มกราคม 2020 นี้เท่านั้น  และเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2020


เส้นทาง - จุดหมาย ชั้นบัตรโดยสาร ราคารวม
BKK - DME Moscow

ชั้นประหยัด


เงื่อนไขสำคัญ ต้องเดินทางด้วยสายการบิน WY Oman Air เท่านั้น
ออกบัตรโดยสาร 16 มกราคม 2020 - 31 มกราคม 2020
ช่วงเวลาที่ให้เดินทางได้ 16 มกราคม  - 30 มิถุนายน 2020
อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน พำนักขั้นต่ำ 2 วัน
ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ หรือในการจองออนไลน์ให้ใส่จำนวนเด็กทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 4,000 บาท
การยกเลิกเที่ยวบินหากไม่ประสงค์เดินทาง ไม่สามารถทำขอเงินคืนได้
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่อนุญาต 
การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาต
ข้อมูลน้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม 
ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของสายการบิน
ราคาบัตรโดยสารที่แสดงรวมภาษีหรือไม่ ? ราคาที่แสดงข้างบนเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านตรวจสอบราคาและทำการออกบัตรโดยสารภายในกำหนด
เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้เพื่อป้องการราคาบัตรโดยสารเปลี่ยนแปลง
เครื่องบินที่ใช้บินหลัก Boing 787

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ฺGlobal Sale 2018 โอนมานแอร์ ตัดราคาทุกสาย จองด่วนภายในวันที่ 4 กันยายน นี้เท่านั้น และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ...visa